Echipa STO

Învățământ Primar

Pr.Mihai Andrei Mureșan

Director Adjunct - Profesor de Studii Biblice

M-am născut în orașul Cluj- Napoca, județul Cluj la data de 3 aprilie 1979.

Am absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Cluj Napoca în anul 1998 și Facultatea

de Teologie Ortodoxă, secția Pastorală de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în

anul 2002. Am urmat apoi cursurile de Master la Secția Sistematice Biblice la aceeași

facultate. În anul 2011 am obținut titlul de Doctor în Teologie cu lucrarea “Eshatologie si

paradox eshatologic în Evanghelia a IV-a”, în realizarea căreia l-am avut îndrumător pe Pr.

Prof. Dr. Stelian Tofană.

Am intrat în învățământul clujean în anul 2003, an din care am predat Religie ortodoxă

la mai multe școli și licee clujene printre care Colegiul National ”Emil Racovita”, Colegiul

Naţional ”Gheorghe Lazăr” , Liceul ”Avram Iancu”.

Din anul 2011 sunt profesor la Seminarul Teologic din Cluj Napoca și predau Studiul

Vechiului Testament și Studiul Noului Testament.

Examenul de definitivat în învățământ l-am obținut în anul 2013.

Echivalarea doctoratului cu gradul didactic am făcut-o în anul 2015.

Cursurile de formare profesională pe care le-am efectuat sunt:

2015 CURS FORMATOR - S.C. Comargo S.R.L

2011 (februarie – noiembrie) CURS MANAGEMENT - S.C. DE KLAUSEN CONSULT

SRL

2010 (iulie – august) CURS DE ÎNVĂŢARE ACCELERATĂ ŞI CITIRE RAPIDĂ -

Infospeed

2009 (august) COMUNICAREA PERSUASIVĂ ÎN AFACERI - AS Training

2009 (septembrie – decembrie) Curs MANAGER DE PROIECT - Senior Project Manager

Ovidiu Pintea

2008 (februarie – martie) Curs MANAGER DE PROIECT - Centrul FormAtest

×
Pr.Mihai Andrei Mureșan

Pr.Mihai Andrei Mureșan

Director Adjunct - Profesor de Studii Biblice

Agrișan Grațiela

Profesor pentru învățământul primar

Gratiela Agrisan este absolventa a Colegiului Pedagogic „Gheorghe Lazar” din Cluj -Napoca si a Facultatii de Teologie Ortodoxa, specializarea Teologie Ortodoxa – Limba si literatura romana, din cadrul UBB Cluj – Napoca.
In anul 2010 obtine gradul didactic I, cu media generala 10. Lucreaza de 21 de ani in invatamant, dintre care in ultimii 6 ani si-a imbogatit experienta la Transylvania College – The Cambridge International School in Cluj.
Incepand cu 1 sept. 2015 face parte din echipa de profesori a Colegiului National Ortodox Roman, echipa careia ii aduce un plus de inovatie si creativitate.
Este o fire vesela si optimista; ii plac calatoriile, emisiunile culinare si jocurile de logica si perspicacitate. Iubeste munca cu copiii, pe care o considera principalul ei hobby si in care investeste timp, implicare si pasiune.

×
Agrișan Grațiela

Agrișan Grațiela

Profesor pentru învățământul primar

Andreica Daciana Maria

Profesor pentru învățământ primar

M-am născut la 1 iunie 1975 în Cluj- Napoca. Sunt căsătorită cu preotul Dumitru Marcel Andreica și avem trei copii minunați ( Dacian- Marcel elev în cl. a XI-a la Seminarul Teologic Ortodox, Maria- Dumitra cl.a VI-a și Ștefan- Alexandru cl a III-a la Liceul de Muzică ”Sigismund Toduță)
STUDII:
Școala Normală „Gheorghe Lazăr”din Cluj-Napoca
Facultatea de Pedagogie Socială , licențiată în Pedagogie Socială, Universitatea „Avram Iancu”din Cluj-Napoca Diplomă de licență, promoția 1999 - Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj- Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației
GRADE DIDACTICE
2010 – Certificat de acordare a gradului didactic II, în specialitatea învățător
2015 – Susținerea Gradului I, în specialitatea profesor pentru învățământ primar
Vechimea în învățământ este de 19 ani
1995-1996 : Scoala Gimnaziala Iclod
1996-1997 – Liceul de Coregrafie, Cluj- Napoca
1999- 2000- Sc. cu clasele I-IV, Nr.15 ,Cluj-Napoca
2000- 2007 - Colegiul National Pedagogic, Cluj-Napoca
2007- 2015- Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești
De-a lungul anilor am participat la numeroase cursuri de formare, cu scopul de a mă perfecționa și de a fi la curent cu tot ceea ce este nou și util în învățământul românesc. Aș aminti doar pe cele mai reprezentative: Curs IT și AEL ( organizat de CCD, Cluj), Management Educațional European, Competențe Integrate în Societatea Cunoașterii( E-formare), Cursul de formare Educația 2000 +, Curs de Gândire Critică, Ccurs de formare „ Școala românescă- mediu incluziv”, Curs de formare „Calitate în predarea științelor”
Am participat la câteva Simpozioane Naționale și l-aș aminti pe cel de la Cluj „Optimizarea procesului instructiv- educativ și recuperator vizând integrarea școlară a copiilor cu CES”
În cei aproape douăzeci de ani de muncă la catedră, am încercat să transmit celor din jur, elevi și colegi, tot ceea ce am crezut eu că este important în meseria de DASCĂL:dragoste. prietenie, căldură sufletescă, seriozitate, dăruire. Sper să fi reușit acest lucru, chiar dacă numai într-o măsură oarecare. Poate,cu ajutorul lui Dumnezeu, în anii care vor urma, voi reuși mai mult decât am făcut până acum, fiind mai atentă la zidirea sufletului copilului în și pentru Dumnezeu.

×
Andreica Daciana Maria

Andreica Daciana Maria

Profesor pentru învățământ primar

Bogătean Maria-Emanuela

Profesor de limba engleză

Maria-Emanuela Bogătean este profesor de Limba engleză din 2005, an în care a absolvit Facultatea de Istorie și Filologie în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Doi ani mai târziu, a obţinut diploma de master în „Interferenţe culturale româno-americane şi româno-britanice în secolul XX” în cadrul aceleiaşi facultăţi. A predat la Şcoala „Sf. Iosif” Alba Iulia, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia, Şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu” Alba Iulia şi, în paralel, la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, ca asistent universitar. A obţinut gradul didactic II în 2011. În ţară, a participat la cursuri de perfecţionare organizate de British Council, Ambasada Statelor Unite ale Americii, Oxford University, Cambridge University, Lewis University, Marea Britanie, York University, Canada etc., dar şi la cursuri de perfecţionare finanţate din fonduri POSDRU. Peste hotare, a participat la două cursuri de formare în Marea Britanie, la Brighton şi Londra, şi unul în Irlanda, la Cork, cursuri finanţate prin programele POSDRU şi Comenius. De asemenea, a obţinut atestatul de traducător şi certificatul de formator. A tradus conferinţe şi simpozioane internaţionale şi a publicat articole şi cărţi în ţară şi în străinătate, ca autor sau traducător. Este membru al asociaţiei profesionale CETA (Cluj English Teachers Association). Alături de elevi, a participat la numeroase concursuri şi olimpiade, unde a obţinut multe premii, inclusiv la Olimpiada naţională de limba engleză. Din 2011, este profesor titular la Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca, unde este diriginta clasei a XII-a B, coordonatorul arriei curriculare „Limbă şi comunicare”, membru în CEAC şi în Consiliul de Administraţie şi unde s-a implicat activ în activitatea de înfiinţare a ciclurilor de învăţământ primar şi gimnazial ale şcolii, dar şi a claselor de filologie, cu regim de predare intensivă a limbii engleze. La nivelul şcolii, desfăşoară mai multe proiecte educaţionale, organizează tabere de limba engleză, piese de teatru în limba engleză etc. În fiecare an organizează Cercul de limba engleză. În timpul liber, este pasionată de călătorii, muzică, filme şi literatură pentru copii şi tineri. Doamna profesor consideră că trebuie să învăţăm limba engleză pentru a ne comunica pe noi înşine, pe noi ca popor şi, mai ales, pentru a le vorbi tuturor despre lumina, pacea şi bucuria credinţei ortodoxe.

×
Bogătean Maria-Emanuela

Bogătean Maria-Emanuela

Profesor de limba engleză

Budică Melania

Profesor pentru învățământ primar

Studii: Liceul Pedagogic , Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei UBB
Vechime în învăţământ: 25 ani
Gradul didactic I
Statutul actual: cadru didactic titular
Implicare în diverse proiecte și parteneriate locale și naționale;
Participări la simpozioane și sesiuni de comunicări metodico-științifice;
Voluntar în realizarea unor parteneriate școală – biserică şi la Asociaţia Cristiana;
Publicații : articol în revista Mozaic anul XV nr.30 aprilie 2015

×
Budică Melania

Budică Melania

Profesor pentru învățământ primar

Câlea Roxana Maria

Profesor pentru învățământ primar

Studii:
 Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca, specializarea învățător-educatoare;
 Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,
specializarea pedagogie – limba și literatura română;
 Master „Consiliere școlară și asistență psihopedagogică”, Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației
Vechime în învățământ: 17 ani
1998 – 2012: Școala „Liviu Rebreanu” Cluj-Napoca
2012 – prezent: Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca
Gradul didactic: I
Statutul actual: cadru didactic titular

Alte activități:
Implicare în diverse proiecte și parteneriate locale și naționale;
Participări la simpozioane, sesiuni de comunicări metodico-științifice și cursuri de formare;
Voluntar în realizarea unor parteneriate școală – biserică;
Publicații : „Aspecte ale demersului didactic în scrierea imaginativă la clasa a IV-a”, studiu publicat în volumul „Cercetări și aplicații în Științele Educației”, coord. V.Chiș, I. Albulescu, Casa Cărții de Știință Cluj-Napoca, 2010.
Ca învățătoare, îmi doresc să descopăr frumosul din fiecare copil în parte, să-i ajut să-l păstreze și să-l cultive pentru o integritate intelectuală, morală și spirituală.

×
Câlea Roxana Maria

Câlea Roxana Maria

Profesor pentru învățământ primar

Coacean Mihaela

Profesor pentru învățământul primar

 Profesor pentru învățământul primar, titular;

 Absolventă a Liceului Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Cluj - Napoca; Gradul didactic I;

 Vechime în învățământ - 24 ani;

 Publicații: un caiet de lectură pentru ciclul primar, articole în reviste de specialitate;

 Participări la două proiecte europene;

 Implicare în diverse proiecte și parteneriate locale și naționale;

 Participări la simpozioane și sesiuni de comunicări metodico-științifice;

 Voluntar în realizarea unor parteneriate școală - biserică.

×
Coacean Mihaela

Coacean Mihaela

Profesor pentru învățământul primar

Hales Nelu Alexandru

Profesor de Religie, IBOR și IBU

M-am născut la data de 12 aprilie 1976, în localitatea Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. După terminarea școlii primare din localitatea natală și din orașul Dej, am urmat Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca pe care l-am absolvit în anul 1995. În același an m-am înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, secția Teologie Pastorală, și tot aici am continuat studiile aprofundate (Masterat), în
același domeniu de specializare. Între anii 2001-2010 am făcut studii în vederea obţinerii titlului științific de „Doctor în Teologie” la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Cluj, Iaşi şi Bucureşti, sub îndrumarea Domnului Acad. Prof. Dr. Emilian Popescu.
Concomitent cu studiile doctorale (anii 2001-2004) am funcționat ca profesor la disciplina Religie din cadrul Colegiului Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca. Începând cu anul 2006 și până în 2008 mi-am continuat studiile în străinătate, în Germania, fiind bursier la Institutul pentru Bisericile Răsăritene din oraşul Regensburg şi student în cadrul Universităţii Regensburg, Facultatea de Teologie Romano-Catolică. La data de 13 aprilie 2010, am obţinut titlul de „Doctor în Teologie”, în urma susţinerii publice a tezei de doctorat, având titlul Bizantinologia românească de la origini până astăzi.
Reprezentanţi. Opere. Evaluare, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, din cadrul Universităţii Bucureşti.
Din 2013 și până în prezent sunt profesor de Discipline teologice de specialitate (Istoria Bisericii Ortodoxe Române; Istoria Bisericii Universale) și de Religie în cadrul Seminarului Teologic Ortodox Cluj-Napoca. În anul 2003 am obținut definitivatul în învățământ, iar în anul 2014 gradul didactic I, în urma echivalării tezei de doctorat.
Preocupat de perfecționarea continuă, în anul 2013 (6-7 noiembrie), m-am înscris la activitatea metodică Metode moderne de predare-învățare-evaluare la disciplina Religie, organizatoare fiind Casa Corpului Didactic din Cluj-Napoca. Pe lângă grija permanentă pentru dezvoltarea (perfecționarea) personală, am fost preocupat și de obținerea de performanțe cu elevii, implicându-mă sârguincios în pregătirea acestora pentru concursurile sau olimpiadele școlare.
Chiar dacă munca la catedră presupune eforturi considerabile, totuși, în decursul anilor nu mi-am abandonat vocația de cercetător în domeniul în care m-am pregătit. Dovadă stau în acest sens, studiile și articolele publicate: Mânăstirea Dobric – scurt istoric (în ,,Lumina Învierii“, Fălticeni, 2006, 1, pp. 6-7); Dimitrie Cantemir şi izvoarele bizantine ale operelor sale (în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”,
Theologia Orthodoxa, LII, 2007, 1, pp. 263-275); Un reprezentant de seamă al bizantinisticii române de la începutul secolului XX: Constantin Litzica (în „Orizonturi Teologice”, Oradea, 2007, 4, pp. 85-102); Un pionier al studiilor bizantine din România: Constantin Litzica, 1873-1921 (în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca”, tomul XII (2008-2009), Cluj-Napoca, 2010, pp. 167-178);
Alexandru Elian și raporturile bizantin-române („Orizonturi Teologice”, Oradea, 2011, 1, pp. 62-79); „Inconvenientele” libertății religioase acordate de Constantin cel Mare creștinilor. Câteva reflecții patristice (coautor Adrian Podaru), (în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Ortodoxă”, LVIII (2013), Nr. 1, pp. 155-166);
Preocupările de bizantinistică ale profesorului Constantin Erbiceanu, în„Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca”, tomul XVII (2013-2014), Cluj-Napoca, 2015, pp. 182-193), precum și simpozioanele, conferințele locale, naționale și internaționale la care am luat parte: Simpozionul internaţional Sfântul Apostol Andrei şi creştinismul primar pe teritoriul României (Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2002);
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Comisiei Naţionale de Istorie Bisericească Comparată (Focşani, 17-20 iunie 2004); Sesiunea ştiinţifică a Comisiei române de Istorie şi Studiu a Creştinismului, având tema Cinstirea Sfintelor icoane în Ortodoxie.
Retrospectivă istorică, momente cruciale de stabilire a teologiei icoanei şi de criză majoră (Centrul Social-Cultural „Sfântul Paisie de la Neamţ”-Mănăstirea Neamţ, 10-13 septembrie 2007); Conferinţa Internaţională St. Andrew the Apostle and the christian oecumene: Theological, Cultural and Historical Significance of St. Andrew for contemporany world and christian unity (Freising, Germania, 7-11 iunie 2008);
Sesiunea ştiinţifică anuală a Comisiei Române de Istorie şi Studiu al Creştinismului, având tema Sfântul Vasile cel Mare. Lumina vieţii şi operei sale la 1730 ani de la trecerea la Domnul (Mânăstirea Cernica-Bucureşti, 2-4 octombrie 2008); Sesiunea de Comunicări ştiinţifice cu tema Sfântul Vasile cel Mare în memoria culturală şi duhovnicească a românilor (Turnu Severin, 31 august – 2 septembrie 2009); Sesiunea ştiinţifică anuală a Comisiei Române de Istorie şi Studiu al Creştinismului, având tema Creştinismul românesc şi organizarea bisericească în secolele XIII-XIV. Ştiri şi interpretări noi (Lacu Sărat, 28-29 octombrie 2009); Sesiunea ştiinţifică anuală a Comisiei Române de Istorie şi Studiu al Creştinismului, dedicată împlinirii a 1700 de ani de libertate a creștinismului (Mediolanum, 313). Tema propusă a fost, „Inconvenientele” libertății religioase acordate de Constantin cel Mare creștinilor.
Câteva reflecții patristice (coautor Adrian Podaru), Mănăstirea Tismana, 17-19 septembrie 2012.

×
Hales Nelu Alexandru

Hales Nelu Alexandru

Profesor de Religie, IBOR și IBU

Lazăr Ilie

Profesor de Educație fizică și sport

EDUCAŢIE Licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport ( 8,87%)Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Cluj-Napoca(2000-2004),Master-Știința Sportului(2005),Liceul Industrial nr. 3,Cluj-Napoca(1987-1990: Diploma de Bacalaureat-Prelucrător prin aşchiereALTE ABILITĂŢI COMPETENŢE SOCIALE ŞI APTITUDINICăsătorit în 17.10.1987 cu Crișan Dorina.Dumnezeu ne-a binecuvântat cu patru copii: 1.Lazăr Ilie Dorin(n.:17.11.1988 in Cluj-Napoca); 2.Lazăr Andreea Loredana(n.:31.07.1990,in Cluj-Napoca); 3.Lazăr Ana Maria(n.:21.01.1999,in Cluj-Napoca) si, 4.Lazăr Sofian Alexandru(n.:05.02.2005,în Campia Turzii).Ctitorit al Mănăstirii Sfinţilor „Ilie şi Lazăr” de la Cristorel, com. Aşchileu Mare, Cluj, Licenţă salvamar;Carnet de condducere categoria “B”;Operator calculatoare ;“Cetatean de onoare” al comunei Aschileu,jud.Cluj ;Manager Achizitii Publice;Manager sportiv;Diploma de onoare a Universitatii Babes-Bolyai,Facultatea de Educatie Fizica si Sport pentru promovarea domeniului Educatie Fizica si Sport in Romania.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂProfesor Educaţie Fizica şi Sport :2004-2015Seminarul Teologic Liceal Ortodox Cluj-Napoca,profesor titular Gradul IIÎn paralel,am activat până la titularizare și la următoarele școli:Școala ”Simion Bărnuțiu”Cluj-Napoca,Școala”Iuli Hațieganu”Cluj-Napoca,Școala Așchileu Mare,Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”Cluj-Napoca,Colegiul Tehnic de Constructii“Anghel Saligny”Cluj-Napoca,Liceul Teoretic“Nicolae Bălcescu”Cluj-Napoca,Liceul Economic“Iulian Pop”Cluj-Napoca,Facultatea “Avram Iancu”Cluj-Napoca:Profesor Preparator(2005-2006),Am urmat cursurile Școlii de antrenori –București, 1996-1998,Antrenor profesionist Licența UEFA  A ,București -2000,SCS CFM “Universitatea” Cluj-Napoca:Antrenor coordonator laCentrul de Copii și Juniori “Universitatea” Cluj(2009),SCS CFM “Universitatea” Cluj-Napoca:Director  Sportiv(2008).AFAN (Asociţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România):Vice-Preşedinte Ardeal (2003),Olimpia Internaţional Gherla, Divizia „C”:Antrenor principal,Universitatea Cluj - „U” Cluj, Divizia „B”:Antrenor principal,  Universitatea Cluj - „U” Cluj,jucător profesionist(2000-2003),“RABA ETO” Gyor şi F.C. Tiszaujvaros – Ungaria ,jucător profesionist (1998-2000),Al Hilal Club Riyadh –Campioana Asiei- Arabia Saudită, jucător profesionist (1997),Clubul “Gloria” Bistriţa- jucător profesionist ,Divizia „A”(1992-1998),Campion în Cupa Romaniei, 1993/1994,Vicecampion în Cupa Romaniei,1995/1996,Locul 4, în clasamentul golgheterilor din România,17 goluri din 32 jocuri,Locul 3, în clasamentul golgheterilor din România,16 goluri  din 29 jocuri,Doua convocări la Naționala „B”a României,  un gol  înscris,CFR Cluj-Napoca-jucător nonamator(1990/1992),IMMR „16 Februarie”Cluj-Napoca-primitor-distribuitor material,

×
Lazăr Ilie

Lazăr Ilie

Profesor de Educație fizică și sport

Iuga Marcela Cristina

Profesor de Limba Engleză

Mă numesc Marcela Iuga şi sunt profesoară titulară de limba engleză la Seminarul Teologic din anul 2015. M-am născut la Blaj, judeţul Alba, în 30 aprilie 1984.
În anul 2007 am absolvit Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, specializarea Limba şi literatura română- Limba şi literatura engleză. Din 2007 până în 2008 am fost studenta aceleiaşi universităţi dar masterandă la Studii irlandeze. Masterul a fost urmat de doctorat, între 2008 şi 2011 în cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918, Alba Iulia. Tema tezei de doctorat este Mit şi Intertext în literatura pentru copii, Substrat mitologic în proza narativă.
Am o vechime de opt ani în învăţământ iar gradele didactice le-am suţinut la mică distanţă: în 2010 Definitivatul, iar în 2012 Gradul didactic I (echivalare cu doctoratul).
În anul 2005 am absolvit examenul Certificate in Advanced English (C.A.E.) organizat de către The University of Cambridge, ESOL Examinations. În anul 2008 am fost certificată drept Traducător şi Interpret pentru Limba Engleză.
În perioada doctoratului dar şi după am colaborat cu diferite reviste online unde am publicat o serie de articole: The Cryptic Message at Thomas Kinsella and Ion Barbu, Descriptio et narati, The Sea Inside, Some Mother’s Son, The Teacheable Animal – Scurtă istorie psiho-pedagogică.
Am participat la concursuri individuale dar şi cu elevii. În 2012 am obţinut Premiul II la Concursul de Creaţie „Lauda Semintelor, celor de faţă şi-n veci tuturor”- Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, Premiul II si III în cadrul Concursului Naţional de creaţie Calistrat Hogas Piatra Neamţ. De asemenea am participat şi continuu să particip la conferinţe interneţionale printre care merită amintită Re-Looking ESL –Where We are and Where We are Going de la Sibiu în cadrul căreia am susţinut şi un workshop.

În anul în curs am participat la diferite concursuri: Shakespeare School, Nasterea

Domnului – Renasterea Bucuriei, România- Locuri minunate, Prin tradiţii…spre

identitate! şi Concursul Naţional de creaţie Calistrat Hogas.

×
Iuga Marcela Cristina

Iuga Marcela Cristina

Profesor de Limba Engleză

Nealcoș Maria

Profesor de Germană

Experiența mea ca dascăl a început în anul școlar 2014 – 2015, când mi s-a oferit minunata șansă de a preda limba germană elevilor din ciclul primar de la Seminarul Teologic Ortodox Cluj – Napoca. În prezent, sunt, așadar, profesor debutant pentru disciplina „Limba germană”, iar în paralel, urmez cursurile universitare de Master în domeniul Științe ale comunicării, specializarea Relații publice și publicitate, linia germană, din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a Universității „Babeș - Bolyai”.
În anul 2013, am absolvit Facultatea de Litere, Departamentul Limbi Moderne Aplicate, specializarea Engleză – Germană, Universitatea „Babeș - Bolyai”, Cluj – Napoca și Modulul de pregătire psihopedagogică (Nivel 1) din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Cluj – Napoca. De-a lungul anilor de studii universitare, am desfășurat și o serie de stagii de practică profesională, pe perioada cărora am efectuat îndeosebi muncă de traducere (limbile engleză și germană) și de revizie de text (limba română).
În timpul liber, activez ca voluntar în cadrul unei organizații non – guvernamentale și non – profit. Activitatea pe care o desfășor aici constă în special în organizarea unor workshopuri de limbă străină pentru persoanele cu vârsta de peste 40 de ani.
Îmi place, de asemenea, să mă (re)creez prin poezie și lectură și încerc să las o amprentă pozitivă în tot ceea ce fac. Iubesc nespus de mult copiii: pentru optimismul lor continuu, pentru sinceritatea și dragostea cu care-i înconjoară pe cei din jurul lor. Ca dascăl al lor, mă străduiesc să adopt o manieră ludică și interactivă de predare, dar care se bazează pe seriozitate, motivație și profesionalism.

×
Nealcoș Maria

Nealcoș Maria

Profesor de Germană

Piț Călina - Mioara

Profesor pentru învățământul Primar

 Profesor pentru învăţământ primar, titular la Seminarul Teologic Ortodox, Cluj, din 01.09.2014 ;
 Absolventă cursuri de masterat în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în specializarea Psihologie Educaţională şi Consiliere în Şcoală;
 Absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, - specializarea Psihologie cu diplomă de licenţă;
 Absolventă a Liceului „Octavian Goga” Marghita, jud. Bihor, profil pedagogic, specializarea învăţătoare-educatoare, cu diplomă de bacalaureat;
 GRADUL DIDACTIC II , în învăţământ, obţinut în 2014 – învăţătoare, având o vechime de 14 ani;
 Participări la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice; implicare in proiecte şi parteneriate locale şi naţionale; participări la concursuri şcolare;
 Publicaţii în reviste locale sau de specialitate;
 Voluntar în realizarea unor actiuni cu fundatii nonprofit;
 Organizator în cadrul Festivalului – Concurs ,,Tradiţie creştină – oglindită prin datini şi obiceiuri”,, Floreşti, Domeniul cultural-artistic-folclor, tradiţii şi obiceiuri;
 Membru fondator al unei asociaţii spotive, nonprofit

×
Piț Călina - Mioara

Piț Călina - Mioara

Profesor pentru învățământul Primar

Simișdean Oana

Profesor pentru învaţământul primar

Studii: Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima”,Cluj-Napoca

Şcoala Normală ,,Gheorghe Lazăr” , Cluj-Napoca

Vechime în învăţământ: 21 ani

Gradul didactic I

Statutul actual: cadru didactic titular

Implicare în diverse proiecte și parteneriate locale și naționale;

Participări la simpozioane și sesiuni de comunicări metodico-științifice;

Voluntar în realizarea unor parteneriate școală – biserică;

Publicații în reviste de specialitate

×
Simișdean Oana

Simișdean Oana

Profesor pentru învaţământul primar

Tămaș Cosmina

Profesor pentru învăţământul primar

Absolventă a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, secţia Limba şi literatura română, UBB Cluj-Napoca, şi a Şcolii Normale “Gheorghe Lazăr”, Cluj-Napoca;
Titular
Vechimea în învăţământ: 16 ani
Gradul didactic: I
Experienţă în mangement educaţional, implicare în proiecte şi parteneriate educative locale şi naţionale;
Publicaţii în reviste de specialitate, colaborator la realizarea câtorva antologii de texte religioase pentru copii ;
Experienţă ca animator în tabere pentru copii

×
Tămaș Cosmina

Tămaș Cosmina

Profesor pentru învăţământul primar

Vele Dana

Profesor pentru învățământ primar

Absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB Cluj-Napoca, a Colegiului Pedagogic “Gheorghe Lazăr”, Cluj-Napoca;
Absolventă a masteratului Consiliere psihologică şi psihoterapie, din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB Cluj-Napoca;
Titular
Vechimea în învăţământ: 18 ani
Gradul didactic: I
Participări la simpozioane naţionale şi internaţionale, implicare în proiecte şi parteneriate locale şi naţionale;
Publicaţii în reviste de specialitate, colaborator la realizarea cărţii “Disciplinarea pozitivă sau cum să disciplinezi fără să răneşti”;
Voluntar în realizarea unor parteneriate şcoală-biserică 1 din 1.

×
Vele Dana

Vele Dana

Profesor pentru învățământ primar

Vereș Iulia

Profesor pentru învăţământul primar

 Absolventă a Masteratului ,,Comunicare şi Relaţii Publice”, a Facultăţii de Ştiinţe

Politice şi Administrative UBB, a Şcolii Normale ,,Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca;

 Titular

 Vechimea în învăţământ: 21 ani

 Gradul didactic: I

 Participări la simpozioane naţionale şi internaţionale

 Implicare în proiecte şi parteneriate locale şi naţionale

 Publicaţii în reviste de specialitate

 Voluntar în realizarea unor parteneriate şcoală-biserică

×
Vereș Iulia

Vereș Iulia

Profesor pentru învăţământul primar

Învățământ Gimnazial

Burcă Ramona

Profesor de limba și literatura română
ramonaburca@yahoo.com

 Doctor în Filologie al Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu distincţia Magna cum laude; conducătorul cercetării doctorale: Prof. dr. Ion Vlad; din februarie 2009, Prof. dr. Corin Braga. Titlul lucrării ştiinţifice: Dimensiunea barocă a operei lui Mateiu I. Caragiale (susţinută în şedinţa publică din 23 aprilie 2010, cu o comisie alcătuită din: prof.dr. Corin Braga, prof.dr. Ioana Both, prof.dr. Adriana Babeţi, prof. dr. Caius Dobrescu, conf.dr. Sanda Cordoş).

 Deţinătoarea gradului didactic I (din 2011), prin echivalare cu doctoratul, media 10 (zece).

 Absolventă a programului de conversie profesională la nivel postuniversitar la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, în cadrul proiectului POSDRU 57/1.3/S/32629, linia de studiu română, forma de învăţământ la distanţă, 2 ani, 120 de credite.

 Absolventă a studiilor aprofundate la aceeaşi facultate, profilul Filologie, specializarea LITERATURĂ ROMÂNĂ, MODERNITATE ŞI CONTEXT EUROPEAN (1998).

 Licenţiată a Facultăţii de Litere a Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (secţia română-franceză) (1997).

 Membru fondator şi activ, din 2001, al Asociaţiei Profesorilor de Limba şi Literatura Română (ANPRO) „Ioana Em. Petrescu”.

 Profesor evaluator la olimpiade, Evaluarea Naţională a elevilor claselor a VI-a şi a VIII-a.

 Propunătoarea unor cursuri opţionale: Mitologie generală, Tehnici fundamentale de redactare în jurnalism, Textul literar – complexitate de structură şi semnificaţii.

 De-a lungul carierei, profesor diriginte, implicat profund în organizarea clasei şi în îndrumarea elevilor, prin activităţi extracurriculare (vizionare de spectacole teatrale sau de operă, excursii, vizite la muzee şi obiective turistice, religioase şi istorice, proiecte).

 Organizatoarea unor cercuri de lectură şi a unor proiecte pe termen scurt şi mediu pentru încurajarea lecturii în rândul elevilor de gimnaziu.

 Redactor-şef al revistelor şcolilor în care am predat, reviste laureate la etapa judeţeană şi naţională a concursului revistelor şcolare.

 Membră a unei echipe de proiect Socrates Comenius 1 cu tema: “Viitori cetăţeni ai Uniunii Europene”.

 Ultimul program de perfecţionare Ateliere de lectură / Ateliere de scriere, organizator ANPRO, 2-6 sept. 2014, 40 de ore.

 Participantă la numeroase simpozioane, cursuri de formare, conferinţe, sesiuni de comunicări.

 Autoare a numeroase articole şi studii de specialitate sau de didactică a disciplinei, coautoare a unor auxiliare didactice pentru gimnaziu.

 Propunătoarea cursului şi a seminarului de TEORIA LITERATURII la Facultatea de Ştiinţe Umaniste a Universităţii “Avram Iancu” Cluj-Napoca, timp de doi ani consecutiv (2003-2004, 2004-2005); susţinătoarea seminariilor de Teoria literaturii în anul 2002-2003 (titular de curs: Prof.dr. Ion Vlad).

 Calificativul obţinut în toţi anii de carieră didactică a fost FOARTE BINE.

 Limbi străine: franceză, engleză, italiană, spaniolă, maghiară.

 Persoană sociabilă, comunicativă, capabilă de a lucra în echipă, tolerantă, dar exigentă; bună organizatoare, abilităţi de lider, disciplinată, riguroasă, perfecţionistă.

×
Burcă Ramona

Burcă Ramona

Profesor de limba și literatura română

Aniței Lucia

Profesor de limba franceză

M-am născut în anul 1956 într-o familie de preoți și dascăli din țara Bihorului.
După anii de liceu (Liceul "Samuil Vulcan" din Beiuș), am urmat cursurile Facultății de Filologie din cadrul Universității "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca, specialitatea limba franceză.
Am obținut gradul didactic I în anul 1999. În Seminarul Teologic Ortodox sunt profesor de limba franceză din 1991, titular, prin concurs național, din 1995.
Preocupată de a sădi în sufletul elevilor dragostea pentru limba, cultura și civilizația franceză am încercat să găsesc cele mai potrivite și eficiente metode de îmbunătățire a procesului de predare-învățare. În acest scop am participat la programe de formare continuă:
-programul de formare continuă a personalului didactic organizat de Universitatea "Babeș-Bolyai", Departamentul pentru Pregătirea personalului Didactic,
-Magister 1, modulele: - "Management și comunicare"
- "Multimedia în educație"(2007-2008)
- "Inițiere IT și Utilizare AeL"
-"Competențe integrate pentru societatea cunoașterii" organizat de Casa Corpului Didactic Cluj-Napoca(martie-iunie 2012)
Am o vechime de 34 de ani în învățământ.

×
Aniței Lucia

Aniței Lucia

Profesor de limba franceză

Lazăr Ilie

Profesor de Educație fizică și sport

EDUCAŢIE Licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport ( 8,87%)Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Cluj-Napoca(2000-2004),Master-Știința Sportului(2005),Liceul Industrial nr. 3,Cluj-Napoca(1987-1990: Diploma de Bacalaureat-Prelucrător prin aşchiereALTE ABILITĂŢI COMPETENŢE SOCIALE ŞI APTITUDINICăsătorit în 17.10.1987 cu Crișan Dorina.Dumnezeu ne-a binecuvântat cu patru copii: 1.Lazăr Ilie Dorin(n.:17.11.1988 in Cluj-Napoca); 2.Lazăr Andreea Loredana(n.:31.07.1990,in Cluj-Napoca); 3.Lazăr Ana Maria(n.:21.01.1999,in Cluj-Napoca) si, 4.Lazăr Sofian Alexandru(n.:05.02.2005,în Campia Turzii).Ctitorit al Mănăstirii Sfinţilor „Ilie şi Lazăr” de la Cristorel, com. Aşchileu Mare, Cluj, Licenţă salvamar;Carnet de condducere categoria “B”;Operator calculatoare ;“Cetatean de onoare” al comunei Aschileu,jud.Cluj ;Manager Achizitii Publice;Manager sportiv;Diploma de onoare a Universitatii Babes-Bolyai,Facultatea de Educatie Fizica si Sport pentru promovarea domeniului Educatie Fizica si Sport in Romania.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂProfesor Educaţie Fizica şi Sport :2004-2015Seminarul Teologic Liceal Ortodox Cluj-Napoca,profesor titular Gradul IIÎn paralel,am activat până la titularizare și la următoarele școli:Școala ”Simion Bărnuțiu”Cluj-Napoca,Școala”Iuli Hațieganu”Cluj-Napoca,Școala Așchileu Mare,Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”Cluj-Napoca,Colegiul Tehnic de Constructii“Anghel Saligny”Cluj-Napoca,Liceul Teoretic“Nicolae Bălcescu”Cluj-Napoca,Liceul Economic“Iulian Pop”Cluj-Napoca,Facultatea “Avram Iancu”Cluj-Napoca:Profesor Preparator(2005-2006),Am urmat cursurile Școlii de antrenori –București, 1996-1998,Antrenor profesionist Licența UEFA  A ,București -2000,SCS CFM “Universitatea” Cluj-Napoca:Antrenor coordonator laCentrul de Copii și Juniori “Universitatea” Cluj(2009),SCS CFM “Universitatea” Cluj-Napoca:Director  Sportiv(2008).AFAN (Asociţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România):Vice-Preşedinte Ardeal (2003),Olimpia Internaţional Gherla, Divizia „C”:Antrenor principal,Universitatea Cluj - „U” Cluj, Divizia „B”:Antrenor principal,  Universitatea Cluj - „U” Cluj,jucător profesionist(2000-2003),“RABA ETO” Gyor şi F.C. Tiszaujvaros – Ungaria ,jucător profesionist (1998-2000),Al Hilal Club Riyadh –Campioana Asiei- Arabia Saudită, jucător profesionist (1997),Clubul “Gloria” Bistriţa- jucător profesionist ,Divizia „A”(1992-1998),Campion în Cupa Romaniei, 1993/1994,Vicecampion în Cupa Romaniei,1995/1996,Locul 4, în clasamentul golgheterilor din România,17 goluri din 32 jocuri,Locul 3, în clasamentul golgheterilor din România,16 goluri  din 29 jocuri,Doua convocări la Naționala „B”a României,  un gol  înscris,CFR Cluj-Napoca-jucător nonamator(1990/1992),IMMR „16 Februarie”Cluj-Napoca-primitor-distribuitor material,

×
Lazăr Ilie

Lazăr Ilie

Profesor de Educație fizică și sport

Mocanu Daniel

Profesor de Religie, Muzică, Tipic-Liturgică

Studii:
1999-2004 – Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul
Ioan Casian”, Tulcea.

2004-2005 – Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Teologie
Ortodoxă, secţia Pastorală.

2005-2009 – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie
Ortodoxă, Specializarea: Teologie Pastorală. Licenţiat în Teologie în iulie 2009, media 10,
cu lucrarea „Canonul Învierii. Poetica şi melodica textului”. Am absolvit Facultatea de
Teologie ca şef de promoţie.

2007-2010 – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere,
Specializarea: Filologie Clasică: limba latină şi limba greacă veche. Licenţiat în Filologie clasică în iulie 2010 media 10, cu lucrarea „Sfântul Grigorie de Nazianz şi noua prozodie
bizantină”.

2009 – 2011 – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Masterat - Specializarea: Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă. Am absolvit studiile de masterat în iulie 2011 cu media 10, cu lucrarea „Antitezele mateiene - o bază biblică pentru un dialog iudeo-creştin”. Studiile de masterat au fost absolvite ca şef de promoţie.

2011 – prezent - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Şcoala doctorală Isidor Todoran, cu lucrarea Praznicul Cincizecimii în cultura bizantină liturgică şi muzicală.

2013 – prezent – Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Facultatea Teoretică, Specializarea: Pedagogie muzicală.

Experienţă profesională:
<strong>2007 – 2011</strong> Protopsalt (Cântăreţ principal), Catedrala Mitropolitană din Cluj Napoca.
<strong>2010</strong> – prezent – hirotonit diacon pe seama Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.
<strong>2010 – 2011</strong> – Profesor suplinitor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox, Cluj-
Napoca, disciplina: Limba şi literatura latină.
<strong>2011</strong> – prezent - Profesor suplinitor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox, Cluj-Napoca, disciplinele: Liturgică, Tipic, Muzică bisericească.
Februarie – decembrie 2012, 2013, 2014, 2015 – profesor de Muzică bisericească aplicată şi de ritual la cursurile de cântăreţi bisericeşti care s-au ţinut la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
<strong>2012</strong> – prezent – am ţinut seminarii de Muzică bisericească la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Secţiile: Pastorală, Didactică, anii: I, II, III.

Stagii de formare:
13 – 19. 07. 2010 - St. Petersburg Summer School, International „Orthodox Music Festival”.
2012 – 2013 – stagiu de formare: e-Formare – Competente integrate pentru societatea cunoaşterii.
2012 – 2013 – stagiu de formare ECDL
Iulie 2014 – am obţinut definitivatul în învăţământul preuniversitar cu media 10.

<strong>Fondator al grupului Hrisostom.</strong>
Grupul Hrisostom al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca a luat fiinţă în anul 2011 la iniţiativa diac. prof. drd. Daniel Mocanu.
Scopul Grupului Hrisostom este de a contribui la promovarea patrimoniului muzical material şi imaterial bizantin şi folcloric şi al valorilor tradiţionale româneşti. Prin performarea unui repertoriu tradiţional se urmăreşte integrarea culturală naţională la nivel european şi internaţional şi afirmarea unei entități spirituale naţionale în contextul universal.
Grupul este alcătuit din elevii Seminarului Teologic Ortodox de la secţiile Pastorală şi Filologie, clasele IX-XII. În numeroasele reprezentări, membrii grupului au pus în scenă diferite momente din viaţa satului, au participat la festivaluri, concursuri şi la diferite concerte la nivel local şi naţional.
Repertoriul pe care îl abordează membrii grupului este unul foarte variat. În concertele prilejuite cu ocazia Sărbătorile de iarnă, dar şi în reprezentările din cursul anului, grupul Hrisostom promovează muzica tradiţională românească consemnată în culegerile etnomuzicologilor: Béla Bartók, Constantin Brăiloiu, Traian Mârza, Ioan Bocşa, Ioan R. Nicola, dar şi piesele muzicale aflate în posesia Arhivei de Folklor a Academiei Române din Cluj-Napoca.
În decursul anilor, Grupul Hrisostom a câștigat numeroase premii la diferite concursuri şi festivaluri locale şi naţionale.

×
Mocanu Daniel

Mocanu Daniel

Profesor de Religie, Muzică, Tipic-Liturgică

Mureșan Daniela

Profesor de biologie

M-am născut în orașul Simeria, județul Hunedoara la data de 8 octombrie 1964.
Am absolvit Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie, secția Biologie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 1988 și Facultatea de Drept de la aceași universitate în anul 2007.
Examenul de definitivat în învățământ l-am obținut în anul 1997.
Doctorat în Biologie la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca în anul 2004.
Echivalarea doctoratului cu gradul didactic I în anul 2014.
Cursurile de formare profesională pe care le-am efectuat sunt:
Analist programator în anul 1998;
Expert achiziții publice, Legislație în domeniul achiziților publice în anul 2009;
Manager de proiect în anul 2010;
Formator în anul 2011;
Inspector resurse umane, Legislația muncii, a salarizării etc. în anul 2012.
Vechimea în muncă, pe care o am, este de 25 de ani din care 19 ani, în învățământ.
Lucări științifice și cărți publicate:
1.TOMESCU N., ARDELEAN G., MUREȘAN D., POPA V., 2000. Ecology of terrestrial isopods in the nature reserve Scărița-Belioara, Romania,Studia Univ.” Babeș- Bolyai”, Biologia, XLV,1.
2. TOMESCU N., MUREȘAN D., POPA V., 2001. The terrestrial isopods fauna in thesuperior basin area of the Someșul Cald river, Studia Univ.” Babeș- Bolyai”, Biologia, XLVI,2.
3. TOMESCU N., MUREȘAN D., POPA V., 2002. Faunistic and ecological researches on the terrestrial isopods from the superior sector of the river basin, Studia Univ.” Babeș- Bolyai”, Biologia, XLVII,1.
4. HOTEA R., TOMESCU N., MUREȘAN D., HOTEA M., 2003. Cercetări faunistice și ecologice asupra izopodelor terestre de pe versantul sudic al Munților Gutâi. Analele Univ. Oradea Fasc. Biologie, Tom.X.
5. MUREȘAN D., TOMESCU N., OLARIU L. 2003. Cercetări faunistice și ecologice asupra izopodelor terestre din sectorul mijlociu al bazinului Arieșului. Analele Univ. Oradea Fasc. Biologie, Tom.X.
6. GHIRA I., MUREȘAN D., DON M., 2004. Protecția juridică a speciilor de amfibieni, Rana dalmatina și Rana temporaria. Statul de drept și economia de piață în perspectiva integrării europene. Rev. Univ. “ BOGDAN VODĂ” Cluj-Napoca.
7. TOMESCU N., MUREȘAN D., OLARU L., HOTEA R., 2005. Terrestrial isopod communities (Crustaceea, Isopoda) in riverside coppices and meadows of mountainous, hilly and depression areas. Studia Univ.” Babeș- Bolyai”, Biologia, L,2.
8. ALĂMOREAN S., MUREȘAN D., 2006. Grafologie sau Grafoscopie? Rev. Criminalistică.
9. MUREȘAN D. CEUCA D., SZOLT M., 2006. Ecologia și protecția juridică a Cocoșului de munte (Tetrao urogalus). Rev. Univ. Bacău.
10. CRIȘAN A., MUREȘAN D., 2000. ENTOMOLOGIE, CURS PENTRU STUDENȚI. Edit. Studia.

×
Mureșan Daniela

Mureșan Daniela

Profesor de biologie

Perșa Ioana

Profesor de Geografie

- În anul 1999 am absolvit Facultatea de Geografie din cadrul Universității Babeș-Bolyai,,Cluj-Napoca.
- În anul 2001 am absolvit Studiile de Master în cadrul Facultății de Geografie, cu specialitatea Enviroment.
- În anul 2004 am absolvit Studiile Postuniversitare de Specializare în cadrul Facultății de Geografie cu specialitatea Geografie.
- Am obținut toate gradele didactice în învățământ (definitivat, Gr. II, Gr. I )
- Am participat la cursuri de perfecționare cum ar fi:” e-Formare- Competențe integradepentru societatea cunoașterii”,” GeoSpace: Centrul de Gematică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei”.

×
Perșa Ioana

Perșa Ioana

Profesor de Geografie

Rus Raul

Profesor de matematică
×
Rus Raul

Rus Raul

Profesor de matematică

Sabou Delia Nicoleta

Profesor Franceză/Engleză

Sabou Delia Nicoleta, Absolventa a Facultatii de Litere, Univ Babes-Bolyai, Cluj-Napoca cu o experienta la catedra de mai bine de 7 ani…..In cei 7 ani am avut sansa sa fiu profesoara de limba franceza dar si de limba engleza, avand dubla specializare (limba si literatura franceza - limba si literatura engleza). Mentionez faptul ca am obtinut definitivatul in invatamant in 2008, participand in mod constant la cursuri de formare atat in limba franceza cat si in limba materna; participarea mea nu se rezuma doar la cursuri de formare pentru profesori ci si la simpozioane si concursuri nationale si internationale ori de cate ori se iveste aceasta oportunitate. Sunt absolventa a studiilor universitare de masterat ale Universitatii “Paris – Est Marne-la- Vallée” din Paris, Franta, sectia de stiinte politice. Pasiunile mele sunt: cultura si civilizatia franceza, limbile straine, actiunile de voluntariat si lecura.

×
Sabou Delia Nicoleta

Sabou Delia Nicoleta

Profesor Franceză/Engleză

Vârva Luminița

Profesor de fizică
varva_lumi@yahoo.com

Luminița-Adriana Vârva este licentiată a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, secţia Chimie-Fizică 5 ani, promoția 1992.
În anul 2008 a absolvit Studiile Academice Postuniversitare Informatică aplicată şi programare, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, iar în 2010 a absolvit Cursul Postuniversitar- Fizica prin experiment, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca; în 2012 a absolvit programul de perfecționare”Management Educațional European”Centrul de formare profesională”Henri Coandă”Cluj-Napoca; în noiembrie-ianuarie 2012/2013 a urmat programul de formare continuă ”Dezvoltarea profesională în domeniul educației incluzive/speciale”. În prezent din 2014 și-a reîntregit catedra la Seminarul Teologic Liceal Ortodox şi este detaşată pe funcţia de director al Şcolii Gimnaziale Speciale CRDEII, Cluj- Napoca.
Cu o experiență de peste 20 de ani la catedră consider că este important ca fiecare elev să fie valorificat , să se respecte unicitatea lui în vederea formării unei imagini pozitive despre sine .

”Profesorul este fabricant de oameni…seamănă cu un tâmplar care ia un lemn murdar din noroi, îl spală și face mobilă de lux.”(Petre Țuțea, 322 de vorbe memorabile)
Acest lucru este posibil cu sprijinul părinților pentru că respectul , iubirea se învață în primii ani de viață , urmând să se mențină și să se manifeste cu toate persoanele cu care interacționăm zilnic.

×
Vârva Luminița

Vârva Luminița

Profesor de fizică

Învățământ Liceal

Pr.Liviu Vidican-Manci

Director - Profesor de Catehetică și Omiletică
liviuvidican@yahoo.com; liviuvidican@gmail.com

Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj, promoția 1999-2000, licențiat în Teologie (2004) și Economie (2008). Studii de masterat la Institutul Catolic din Paris (2005-2007).

Din 2009 profesor în învățământul preuniversitar, actualmente director.

Predă Catehetică și Omiletică la clasele de pastorală din cadrul Seminarului și la Facultatea de Teologie Ortodoxă alături de pr.prof.univ.dr.Vasile Gordon.A urmat o serie de cursuri de formare continuă, este doctor în Teologie (2012) și pregătește un doctorat în Catehetică-Omiletică.

Pasionat de lectură, blogosferă și lucrul cu tinerii, coordonează din 2012 Grupul parohial de tineri „Buna Vestire”, Iris și Grupul de lectură biblică „Buna Vestire; administrează blogurile

http://liviuvidicanmanci.blogspot.com

http://miculcatehet.blogspot.com/

http://catehizarecluj.blogspot.com/

A publicat o serie de studii și articole în reviste științifice și periodice, este coordonatorul a două volume colective și realizatorul emisiunii radio „Dialoguri catehetice”, Radio Renașterea.

„Dăscălia la fel ca preoția sunt vocația vieții mele. Prin ele mă simt mai aproape de oameni și de Dumnezeu”

Motto-ul preferat „Dacă vrei să schimbi ceva în lume, nu căuta să-i schimbi pe alții, ci schimbă-te pe tine”

Personal Link ×
Pr.Liviu Vidican-Manci

Pr.Liviu Vidican-Manci

Director - Profesor de Catehetică și Omiletică

Pr.Mihai Andrei Mureșan

Director Adjunct - Profesor de Studii Biblice

M-am născut în orașul Cluj- Napoca, județul Cluj la data de 3 aprilie 1979.

Am absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Cluj Napoca în anul 1998 și Facultatea

de Teologie Ortodoxă, secția Pastorală de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în

anul 2002. Am urmat apoi cursurile de Master la Secția Sistematice Biblice la aceeași

facultate. În anul 2011 am obținut titlul de Doctor în Teologie cu lucrarea “Eshatologie si

paradox eshatologic în Evanghelia a IV-a”, în realizarea căreia l-am avut îndrumător pe Pr.

Prof. Dr. Stelian Tofană.

Am intrat în învățământul clujean în anul 2003, an din care am predat Religie ortodoxă

la mai multe școli și licee clujene printre care Colegiul National ”Emil Racovita”, Colegiul

Naţional ”Gheorghe Lazăr” , Liceul ”Avram Iancu”.

Din anul 2011 sunt profesor la Seminarul Teologic din Cluj Napoca și predau Studiul

Vechiului Testament și Studiul Noului Testament.

Examenul de definitivat în învățământ l-am obținut în anul 2013.

Echivalarea doctoratului cu gradul didactic am făcut-o în anul 2015.

Cursurile de formare profesională pe care le-am efectuat sunt:

2015 CURS FORMATOR - S.C. Comargo S.R.L

2011 (februarie – noiembrie) CURS MANAGEMENT - S.C. DE KLAUSEN CONSULT

SRL

2010 (iulie – august) CURS DE ÎNVĂŢARE ACCELERATĂ ŞI CITIRE RAPIDĂ -

Infospeed

2009 (august) COMUNICAREA PERSUASIVĂ ÎN AFACERI - AS Training

2009 (septembrie – decembrie) Curs MANAGER DE PROIECT - Senior Project Manager

Ovidiu Pintea

2008 (februarie – martie) Curs MANAGER DE PROIECT - Centrul FormAtest

×
Pr.Mihai Andrei Mureșan

Pr.Mihai Andrei Mureșan

Director Adjunct - Profesor de Studii Biblice

Pr. Cristea Samuil

Duhovnic

M-am născut în 25 decembrie 1963, în localitatea Ciuruleasa, județul Alba din părinții George și Zorița Cristea. Am absolvit cursurile Școlii Generale din comuna natală, apoi trepta I de liceu la Liceul ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Abrud. În perioada 1980-1985 am urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. După absolvire am efectuat stagiul militar obligatoriu de nouă luni la Beiuș, apoi m-am înscris la Institutul Teologic Ortodox Universitar din Sibiu, pe care l-am absolvit în iunie 1990, când mi-am susținut lucrarea de licență cu tema ,,Problema intercomuniunii și implicațiile ei canonice”, la catedra de Drept bisericesc. Am fost hirotonit diacon celibatar în 5 august 1990, iar a doua zi, 6 august, preot celibatar pe seama Catedralei Episcopale din Alba Iulia, de Preasfințitul Episcop Andrei al Alba Iuliei (actualmente Arhiepiscop și Mitropolit al Clujului). Începând din data de 1 octombrie 1990 am îndeplinit slujirea de eclesiarh al Catedralei Episcopale (în prezent Arhiepiscopală) din Alba Iulia, până la 1 martie 2012. Am fost tuns in monahism în 3 noiembrie 1996 în Catedrala Episcopală din Alba Iulia primind numele ,,Samuel”.
Concomitent cu responsabilitatea de eclesiarh, între 1991-2012 am fost și profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia, predând Tipic, Liturgică, Limba greacă și Drept bisericesc. De asemenea între 1997-2000 am fost numit numit exarh al mănăstirilor din Eparhia Alba Iuliei și am fost ridicat la rangul de arhimandrit. În perioada septembrie 1995- iulie 1996 am avut o bursă de studiu de la Abația Benedictină ,,Maria Einsiedeln” din Elveția pentru Facultatea de Teologie din cadrul aceleași mănăstiri.
La 1 martie 2012 m-am transferat în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. După transferarea la Cluj, între 1 martie 2012-1 martie 2013 am primit sarcina de preot slujitor și duhovnic la Mănăstirea de maici ,,Sf. Elisabeta” din Cluj-Napoca, iar de la 1 martie 2013 am fost numit duhovnic la Seminarul Teologic Ortodox.

×
Pr. Cristea Samuil

Pr. Cristea Samuil

Duhovnic

Aniței Lucia

Profesor de limba franceză

M-am născut în anul 1956 într-o familie de preoți și dascăli din țara Bihorului.
După anii de liceu (Liceul "Samuil Vulcan" din Beiuș), am urmat cursurile Facultății de Filologie din cadrul Universității "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca, specialitatea limba franceză.
Am obținut gradul didactic I în anul 1999. În Seminarul Teologic Ortodox sunt profesor de limba franceză din 1991, titular, prin concurs național, din 1995.
Preocupată de a sădi în sufletul elevilor dragostea pentru limba, cultura și civilizația franceză am încercat să găsesc cele mai potrivite și eficiente metode de îmbunătățire a procesului de predare-învățare. În acest scop am participat la programe de formare continuă:
-programul de formare continuă a personalului didactic organizat de Universitatea "Babeș-Bolyai", Departamentul pentru Pregătirea personalului Didactic,
-Magister 1, modulele: - "Management și comunicare"
- "Multimedia în educație"(2007-2008)
- "Inițiere IT și Utilizare AeL"
-"Competențe integrate pentru societatea cunoașterii" organizat de Casa Corpului Didactic Cluj-Napoca(martie-iunie 2012)
Am o vechime de 34 de ani în învățământ.

×
Aniței Lucia

Aniței Lucia

Profesor de limba franceză

Bogătean Maria-Emanuela

Profesor de limba engleză

Maria-Emanuela Bogătean este profesor de Limba engleză din 2005, an în care a absolvit Facultatea de Istorie și Filologie în cadrul Universității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. Doi ani mai târziu, a obţinut diploma de master în „Interferenţe culturale româno-americane şi româno-britanice în secolul XX” în cadrul aceleiaşi facultăţi. A predat la Şcoala „Sf. Iosif” Alba Iulia, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia, Şcoala cu clasele I-VIII „Avram Iancu” Alba Iulia şi, în paralel, la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, ca asistent universitar. A obţinut gradul didactic II în 2011. În ţară, a participat la cursuri de perfecţionare organizate de British Council, Ambasada Statelor Unite ale Americii, Oxford University, Cambridge University, Lewis University, Marea Britanie, York University, Canada etc., dar şi la cursuri de perfecţionare finanţate din fonduri POSDRU. Peste hotare, a participat la două cursuri de formare în Marea Britanie, la Brighton şi Londra, şi unul în Irlanda, la Cork, cursuri finanţate prin programele POSDRU şi Comenius. De asemenea, a obţinut atestatul de traducător şi certificatul de formator. A tradus conferinţe şi simpozioane internaţionale şi a publicat articole şi cărţi în ţară şi în străinătate, ca autor sau traducător. Este membru al asociaţiei profesionale CETA (Cluj English Teachers Association). Alături de elevi, a participat la numeroase concursuri şi olimpiade, unde a obţinut multe premii, inclusiv la Olimpiada naţională de limba engleză. Din 2011, este profesor titular la Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca, unde este diriginta clasei a XII-a B, coordonatorul arriei curriculare „Limbă şi comunicare”, membru în CEAC şi în Consiliul de Administraţie şi unde s-a implicat activ în activitatea de înfiinţare a ciclurilor de învăţământ primar şi gimnazial ale şcolii, dar şi a claselor de filologie, cu regim de predare intensivă a limbii engleze. La nivelul şcolii, desfăşoară mai multe proiecte educaţionale, organizează tabere de limba engleză, piese de teatru în limba engleză etc. În fiecare an organizează Cercul de limba engleză. În timpul liber, este pasionată de călătorii, muzică, filme şi literatură pentru copii şi tineri. Doamna profesor consideră că trebuie să învăţăm limba engleză pentru a ne comunica pe noi înşine, pe noi ca popor şi, mai ales, pentru a le vorbi tuturor despre lumina, pacea şi bucuria credinţei ortodoxe.

×
Bogătean Maria-Emanuela

Bogătean Maria-Emanuela

Profesor de limba engleză

Bota Liliana

Profesor de limbi clasice

M-am născut la data de 30 ianuarie 1976 în localitatea Sighetu-Marmatiei, jud. Maramureş, în
prezent sunt căsătorită şi am un băieţel.
Am absolvit cursurile Facultăţii de Litere, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, secţia Limbi
Clasice, promoţia 1998, cu media examenului de licenţă 9,83. Ulterior studiilor de nivel Licenţă, am
efectuat studii aprofundate şi doctorale, după cum urmează:
- 2000 – 2001 – Studii aprofundate în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în specializarea
Filosofie antică, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, cu media generală de
promovare 9,86 şi nota lucrării de disertaţie 10.
- 2002 – 2008 – Doctorat: Ψυχή και σομα. Relaţia dintre suflet şi corp în filosofia plotiniană
– în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, domeniul Filosofie, la forma fără frecvenţă,
având drept conducător ştiinţific pe domnul prof. dr. Vasile Muscă, cu calificativul Magna
Cum Laudae.
Activitatea ştiinţifică este însoţită şi de următoarele publicaţii:
 În anul 2003 am tradus din limba greacă şi am comentat, împreună cu prof. Vasile Rus, lect. dr.
Alexander Baumgarten şi prep. Gabriel Chindea, lucrarea “Enneade” de Plotin, în ediţie bilingvă.
Aceasta a fost publicată la Editura IRI, Bucureşti, în trei volume: volumul Plotin, Enneade I-II, în
2003, ISBN: 973-9437-80-X; volumul Plotin, Enneade III-V, în 2005, ISBN: 973-7926-20-X; şi
respectiv volumul Plotin, Enneade VI, în 2007, ISBN: 973-7926-19-6.
 Corectură “Scriitori bisericeşti latini – Antologie”, I Bujor, Fr. Chiriac, Ed a II-a revăzută, Editura
Renaşterea, Cluj-Napoca 2005, ISBN: 973-8248-77-9.
Activitatea profesională este formată din mai multe etape: aceea de profesor suplinitor la
Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj – Napoca din 1998 până în 2001 la catedra de limbi
clasice; din 2001 până în prezent sunt profesor titular la aceeaşi catedră, nota de titularizare fiind 10.
Definitivatul l-am luat în acelaşi an cu media 9,66.
În paralel, din 1998 până în 2001 am funcţionat ca şi cadru didactic asociat la Universitatea
Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, catedra de limbi clasice, iar din 2000 până în 2003 ca şi cadru
didactic asociat la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie, catedra de Istoria
Filosofiei. În 2006 – 2007 am urmat şi cursul de formare continuă “Consiliere şi orientare”. Gradul I
didactic l-am obţinut în 2013 prin echivalarea doctoratului.
Referitor la activitatea extracurriculară menţionez că am participat în fiecare an cu elevii la
olimpiadele de limba latină şi limba greacă veche, obţinând la etapele judeţene premiile I, II, III şi
menţiuni. La etapele naţionale am obţinut 5 premii I, un premiu III si trei menţiuni. La acestea se
adaugă un premiu special şi un premiu special de excelenţă. La etapele judeţene am obţinut 18 premii
I, 12 premii II, 8 premii III şi 24 de menţiuni.
Am participat cu elevii şi la două concursuri organizate anual prin Inspectoratul Şcolar Judeţean:
concursul de versiune şi retroversiune latină Ad Latinitatem, la care elevii s-au distins prin premiul I
şi menţiuni. Respectiv concursul de cultură generală, organizat în colaborare cu Uniunea Latină, Lumea romanică
Pentru activitatea desfăşurată am primit următoarele distincţii:
 5 diplome de Excelenţă din partea Centrului Regional de Excelenţă Cluj-Napoca.
 Diplomă de Aleasă Cinstire din partea Î P S Bartolomeu Anania.
 5 diplome de merit din partea Uniunii Latine (Academician Marius Sala).
 O diplomă de excelenţă acordată de Instituţia Prefectului judeţului Cluj.

×
Bota Liliana

Bota Liliana

Profesor de limbi clasice

Pr. Cherecheș Ciprian

Profesor de Dogmatică

M-am născut în orașul Dej, județul Cluj, la data de 02.04.1979.

Între anii 1993-1998 am urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox, Cluj-Napoca

În anul 1998 m-am înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Boliay,
Cluj-Napoca, fiind licențiat al acestei facultăți în anul 2002 cu lucrarea de licență: Hristologia antiohiană și cea alexandrină între dioprosopism și nestorianism

Între anii 2002-2003: Masterat în Teologie Ortodoxă, secția Teologie sistematică-biblică, cu o teză
de disertație despre Pșcatul strămoșesc
Pentru a-mi aprofunda cunoștințele teologice, printr-o augmentare a lor cu o viziune metodologic
diferită și complementară a cercetării fenomenului teologic între anii 2003-2004 am urmat cursurile de
Masterat în Filosofie la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Boliay, Cluj-Napoca, absolvind cu o teză despre Originile conceptului de ”rațiuni seminale” și preluarea sa în creștinism

În anul 2014 am obținut titlul de doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-
Napoca, cu teza Propovăduirea Sfântului Apostol Pavel în mediul iudaic, având ca îndrumător științific pe
Pr. Prof. Univ. Dr. Valer Bel

Mi-am început activitatea didactică imediat după absolvirea Facultății de Teologie Ortodoxă, între
anii 2002-2004 împletind activitatea de cercetare cu munca la catedrele de religie a trei scoli din orasul Dej.
Activitatea didactică a fost întreruptă în anul 2004, anul înscrierii la doctorat, pentru a fi reluată în anul

Din anul 2010 sunt preot paroh al Parohiei Ortodoxe Pata, Protopopiatul Cluj I, slujire în virtutea căreia am putut conferi o dimensiune eclesială activității didactice, transformând această activitate didactică într-un reflex al slujirii pastorale în dimensiunea sa profetică.
Din anul 2011 sunt profesor asociat la Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca, predând Teologie Dogmatică, Teologie Morală, Spiritualitate și Religie.

Între anii 2012-2013 am îndeplinit funcția de redactor-colaborator al Radio Renașterea Cluj-Napoca.

În acestă perioadă am participat la o serie de conferințe și sesiuni de comunicări: 25-30 sept. 2005:
Săptămâna Ecumenică de Studiu, Academia Evanghelică Transilvania, Sibiu; 1-3 mar. 2007: Tineri teologi

în dialog. Simpozion Ecumenic, Academia Teologică Transilvania, Sibiu, cu referatul ”Ereziile primului secol din perspectiva teologiei misionare”; 2-5 dec. 2008: Săptămâna Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, cu referatul Vladimir Lossky, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit. Prezentare; 2 -5 noi. 2009:
Săptămâna Facultăţii de Teologie Ortodoxă Cluj-Napoca, cu referatul: Ioannis Zizioulas, Ființa eclesială.
Prezentare; publicând o serie de studii precum: „Erori metodologice de propovăduire în perioada apostolică”, în Studia Universitatis Babes-Bolyai - Theologia Orthodoxa, nr. 2/ 2006; „Modurile prezenţei personale a lui Iisus Hristos şi a împărtăşirii de El în Sfânta Liturghie”, în volumul „Volum omagial. Pr.
Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică”, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, pp. 299-312; „Coordonatele ecumenismului din punct de vedere ortodox, potrivit Pr. Prof. Dumitru Stăniloae”, în volumul „Ortodoxie şi ecumenism”, vol I, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2008, pp. 189-215.

×
Pr. Cherecheș Ciprian

Pr. Cherecheș Ciprian

Profesor de Dogmatică

Giurgiu Maria-Alexandrina

Profesor de Filosofie

M-am născut în 12.09.1968 în localitatea Gherla, jud. Cluj. După cursurile liceale am urmat Facultatea de Istorie-Filosofie din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, finalizată cu obţinerea licenţei în anul 1993 în specializările filosofie şi sociologie. După absolvirea studiilor universitare am intrat în învăţământ, iar din anul 1995 sunt profesor titular la Seminarul Teologic Ortodox. Din anul 2004 funcţionez şi la Lic. Teoretic „N. Bălcescu”. În anul 1993 am obţinut definitivarea in invăţământ cu media 9,50, în 2003 am obţinut gradul didactic II cu media 9,87, iar din 2007 sunt profesor cu gradul I obţinut cu media 10.
De la intrarea în învăţământ am fost preocupată de dezvoltarea personală şi profesonială, în acest sens urmând cursuri de formare in domeniile educaţiei civice, educaţiei economice şi antreprenoriale, a dreptului internaţional umanitar, a problemelor refugiaţilor etc. În ultimii ani, aceste preocupări au condus la îndrumarea practicii pedagogice a unor grupe de studenţi de la facultăţile de filosofie şi sociologie .
Din anul 2004 sunt membră in cadrul SACRI – Societatea Academică pentru Cercetarea Religiilor şi Ideologiilor, iar din 2010 membră in grupul de lucru al ISJ Cluj responsabil de activitatea educativă formală şi nonformală (expert in Proiectul Educativ Avocatul Elevului).
Anual sunt membră in comisiile locale si judeţene de evaluare la concursurile si olimpiadele şcolare de specialitate şi particip împreună cu elevii de la cele două licee la activităţile derulate în cadrul parteneriatelor încheiate cu Biblioteca Judeţeană „O. Goga” şi cu alte instituţii şi licee din oraş.
O preocupare majoră o reprezintă rezultatele obţinute de elevii noştri la examenul de bacalaureat, precum şi la olimpiadele şi concursurile de specialitate. Astfel, încă din anul 1995 am avut participări cu rezultate deosebite la olimpiadele naţionale şi judeţene: menţiune la Olimpiada natională de economie, Craiova, 1995 ; 2005 locul II şi menţiune la Concursul National „Toleranţă şi convieţuire in spatiul public”, Turda; 2006 menţiune la Concursul National „Democratie si toleranţă” Târgu-Mureş; 2007 mentiune specială din partea Institutului Român pentru Drepturile Omului la olimpiada nationala de cultură civică, Arad; 2010 mentiune la olimpiada de filosofie şi logică, etapa judeteana; 2010 participare la olimpiada natională de cultură civică, Piatra Neamţ; 2011 mentiune la etapa nationala a olimpiadei de cultură civică, Ploieşti; 2014 participare la etapa natională a concursului de debate „Tinerii dezbat” Tg. Jiu.

×
Giurgiu Maria-Alexandrina

Giurgiu Maria-Alexandrina

Profesor de Filosofie

Hales Nelu Alexandru

Profesor de Religie, IBOR și IBU

M-am născut la data de 12 aprilie 1976, în localitatea Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud. După terminarea școlii primare din localitatea natală și din orașul Dej, am urmat Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca pe care l-am absolvit în anul 1995. În același an m-am înscris la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, secția Teologie Pastorală, și tot aici am continuat studiile aprofundate (Masterat), în
același domeniu de specializare. Între anii 2001-2010 am făcut studii în vederea obţinerii titlului științific de „Doctor în Teologie” la Facultăţile de Teologie Ortodoxă din Cluj, Iaşi şi Bucureşti, sub îndrumarea Domnului Acad. Prof. Dr. Emilian Popescu.
Concomitent cu studiile doctorale (anii 2001-2004) am funcționat ca profesor la disciplina Religie din cadrul Colegiului Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca. Începând cu anul 2006 și până în 2008 mi-am continuat studiile în străinătate, în Germania, fiind bursier la Institutul pentru Bisericile Răsăritene din oraşul Regensburg şi student în cadrul Universităţii Regensburg, Facultatea de Teologie Romano-Catolică. La data de 13 aprilie 2010, am obţinut titlul de „Doctor în Teologie”, în urma susţinerii publice a tezei de doctorat, având titlul Bizantinologia românească de la origini până astăzi.
Reprezentanţi. Opere. Evaluare, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, din cadrul Universităţii Bucureşti.
Din 2013 și până în prezent sunt profesor de Discipline teologice de specialitate (Istoria Bisericii Ortodoxe Române; Istoria Bisericii Universale) și de Religie în cadrul Seminarului Teologic Ortodox Cluj-Napoca. În anul 2003 am obținut definitivatul în învățământ, iar în anul 2014 gradul didactic I, în urma echivalării tezei de doctorat.
Preocupat de perfecționarea continuă, în anul 2013 (6-7 noiembrie), m-am înscris la activitatea metodică Metode moderne de predare-învățare-evaluare la disciplina Religie, organizatoare fiind Casa Corpului Didactic din Cluj-Napoca. Pe lângă grija permanentă pentru dezvoltarea (perfecționarea) personală, am fost preocupat și de obținerea de performanțe cu elevii, implicându-mă sârguincios în pregătirea acestora pentru concursurile sau olimpiadele școlare.
Chiar dacă munca la catedră presupune eforturi considerabile, totuși, în decursul anilor nu mi-am abandonat vocația de cercetător în domeniul în care m-am pregătit. Dovadă stau în acest sens, studiile și articolele publicate: Mânăstirea Dobric – scurt istoric (în ,,Lumina Învierii“, Fălticeni, 2006, 1, pp. 6-7); Dimitrie Cantemir şi izvoarele bizantine ale operelor sale (în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”,
Theologia Orthodoxa, LII, 2007, 1, pp. 263-275); Un reprezentant de seamă al bizantinisticii române de la începutul secolului XX: Constantin Litzica (în „Orizonturi Teologice”, Oradea, 2007, 4, pp. 85-102); Un pionier al studiilor bizantine din România: Constantin Litzica, 1873-1921 (în „Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca”, tomul XII (2008-2009), Cluj-Napoca, 2010, pp. 167-178);
Alexandru Elian și raporturile bizantin-române („Orizonturi Teologice”, Oradea, 2011, 1, pp. 62-79); „Inconvenientele” libertății religioase acordate de Constantin cel Mare creștinilor. Câteva reflecții patristice (coautor Adrian Podaru), (în „Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Ortodoxă”, LVIII (2013), Nr. 1, pp. 155-166);
Preocupările de bizantinistică ale profesorului Constantin Erbiceanu, în„Anuarul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca”, tomul XVII (2013-2014), Cluj-Napoca, 2015, pp. 182-193), precum și simpozioanele, conferințele locale, naționale și internaționale la care am luat parte: Simpozionul internaţional Sfântul Apostol Andrei şi creştinismul primar pe teritoriul României (Cluj-Napoca, 10-14 noiembrie 2002);
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Comisiei Naţionale de Istorie Bisericească Comparată (Focşani, 17-20 iunie 2004); Sesiunea ştiinţifică a Comisiei române de Istorie şi Studiu a Creştinismului, având tema Cinstirea Sfintelor icoane în Ortodoxie.
Retrospectivă istorică, momente cruciale de stabilire a teologiei icoanei şi de criză majoră (Centrul Social-Cultural „Sfântul Paisie de la Neamţ”-Mănăstirea Neamţ, 10-13 septembrie 2007); Conferinţa Internaţională St. Andrew the Apostle and the christian oecumene: Theological, Cultural and Historical Significance of St. Andrew for contemporany world and christian unity (Freising, Germania, 7-11 iunie 2008);
Sesiunea ştiinţifică anuală a Comisiei Române de Istorie şi Studiu al Creştinismului, având tema Sfântul Vasile cel Mare. Lumina vieţii şi operei sale la 1730 ani de la trecerea la Domnul (Mânăstirea Cernica-Bucureşti, 2-4 octombrie 2008); Sesiunea de Comunicări ştiinţifice cu tema Sfântul Vasile cel Mare în memoria culturală şi duhovnicească a românilor (Turnu Severin, 31 august – 2 septembrie 2009); Sesiunea ştiinţifică anuală a Comisiei Române de Istorie şi Studiu al Creştinismului, având tema Creştinismul românesc şi organizarea bisericească în secolele XIII-XIV. Ştiri şi interpretări noi (Lacu Sărat, 28-29 octombrie 2009); Sesiunea ştiinţifică anuală a Comisiei Române de Istorie şi Studiu al Creştinismului, dedicată împlinirii a 1700 de ani de libertate a creștinismului (Mediolanum, 313). Tema propusă a fost, „Inconvenientele” libertății religioase acordate de Constantin cel Mare creștinilor.
Câteva reflecții patristice (coautor Adrian Podaru), Mănăstirea Tismana, 17-19 septembrie 2012.

×
Hales Nelu Alexandru

Hales Nelu Alexandru

Profesor de Religie, IBOR și IBU

Hasan Mihai Florin

Profesor de Istorie

M-am născut la 29 decembrie 1979 în orașul Deva din județul Hunedoara, unde am urmat ciclurile primar, gimnazial și liceal la Școala Normală ”Sabin Drăgoi”, Școala Generală Nr. 4, respectiv Liceul Teoretic ”Traian” (promoția 1994-1998). Din 1998 m-am înscris la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul UBB Cluj-Napoca (promoția 1998-2002), am urmat cursurile masteratului de Studii Medievale Central-Europene (2002-2003), iar, ca stagiu final, am urmat cursurile doctorale la aceeași prestigioasă universitate clujeană (2003-2007). Din anul 2008 am predat în mai multe licee și școli din orașul Cluj (Lic. T. ”Gheorghe Șincai”, Colegiul Economic ”Iulian Pop”, Liceul cu Program Sportiv, Școala Generală ”Ion Agârbiceanu”).

În prezent sunt profesor de istorie în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj Napoca, unde predau această materie din anul școlar 2012-2013. Precizez că am intrat în învățământ în anul 2008, în luna septembrie, după ce în luna iunie mi-a fost recunoscut prin O.M. al M.E.N. (pe atunci MECTS) titlul de doctor în științele istorice, cu teza ”Proscriși și infractori în Transilvania în secolele XIV-XVI” sub coordonarea domnului profesor universitar Nicolae EDROIU, membru corespondent al Academiei Române, în prezent director al Institutului de Istorie al Academiei Române, ”George Barițiu” din Cluj Napoca.
Teza de doctorat a fost susținută sub auspiciile prestigioasei universități clujene Babeș-Bolyai, în luna mai a anului 2008, printre membrii comisiei de acordare a titlului științific de doctor aflându-se și domnul academician Victor Spinei, profesor al universității ieșene, domnul conferențiar dr. Șerban Turcuș, specialist în eclesiologia romană medievală, și doamna cercetător principal I dr. Suzana Andea, excelentă cunoscătoare a epocii medievale și premoderne transilvănene.
În perioada stagiului doctoral am seminarizat diverse grupe de studenți ai anilor I și II din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie, atât la cursul de Științe Auxiliare, cât și de Istorie Medie Universală.
Chiar dacă lucrez la catedră în învățământul preuniversitar, totuși, în decursul acestor ani (2008-2015) nu mi-am abandonat vocația de cercetător în domeniul în care m-am pregătit, începând cu accesul în universitate în anul 1998. De asemenea, nu m-am orientat spre publicarea de lucrări cu caracter metodic sau legate de psihopedagogia copilului, ci am încercat să mă perfecționez și mai mult în domeniul istoriei medievale. Desigur accentul a căzut pe istoria medievală a Transilvaniei, aria de interes fiind reprezentată de istoria dreptului medieval, a bisericii medievale, a elitelor nobiliare, a genealogiei nobiliare, precum și a problematicii marginalității medievale.
Astfel am participat la o serie de conferințe științifice: "Spațiile alterității" - Lugoj; prezentare cu titlul: Concubinaj și adulter în lumea medievală. Studiu de caz: Transilvania sec. 14-15 [27 iunie 2009], 230 de ani de la Înființarea Episcopiei Române Unite cu Roma de la Oradea, Oradea; prezentare cu titlul: Considerații asupra sărăciei în Evul Mediu [9-11 mai 2007], Sesiunea Ștințifică anuală a școlii doctorale "Istorie. Civilizajie. Cultura", ediția I, Cluj Napoca; prezentare cu titlul: Trei surse juridice privind infracționalitatea în Ungaria (secolele XIV-XVI). Infracțiunile de drept penal oglindite în decretele regilor ungari, Tripartitumul lui Werboczy și Statutele Municipale Sasești [mai 2005], Colocviul National "Centru și Periferie", Bistrița; prezentare cu titlul: Neamul Kallay și infracționalitatea medievală [23-25 aprilie Studiile și articolele publicate în reviste de specialitate ating diverse probleme legate de Evul Mediu din regatul Ungariei, sigur cu accent pe partea Estică și Sud Estică a regatului medieval maghiar, dar nu numai: Antroponimia și Modalități de Transmitere a Antroponimelor in cadrul familiilor nobiliare transilvănene de la sfârșitul secolului al XIII-lea și din secolul al XIV-lea [II], in Acta Musei Napocensis, 50/II, 2013, Aspects Of The Hungarian- Wallachian Matrimonial Relations Of The Fourteenth And Fifteenth Centuries, in Acta Musei Napocensis, 49/II, 2012, Antroponimia și Modalități de Transmitere a Antroponimelor in cadrul familiilor nobiliare transilvănene de la sfârșitul secolului al XIII-lea și din secolul al XIV- lea, in AMN, 48/II, 2011, p. 9-30, Antroponimia clerului din registrul de dijme pontificale pe șase ani [1332-1337] cu privire la Transilvania, in Acta Musei Napocensis, 47/II, 2010, p. 61-79, Informații despre prezența țiganilor in voievodatul Transilvaniei și comitatele vecine in secolele XIV-XV, in Revista Bistriței, nr. 23, 2009, p. 111-114, Informații despre prezenja evreilor in voievodatul Transilvaniei și comitatele vecine in secolele XIV-XV, in Revista Bistriței, nr. 22, 2008, Câteva considerații asupra practicilor divinatorii, a magiei și a vrajitoriei in Evul Mediu (secolele XIV-XV). Studiu de caz: Ungaria și Transilvania, in Revista Bistriței, nr. 21/2, 2007, Trei surse juridice privind infracționalitatea în Ungaria (secolele XIV-XVI). Infracțiunile de drept penal oglindite în decretele regilor ungari, Tripartitumul lui Werboczy și Statutele Municipale Sasești, în Anuarul Școlii Doctorale "Istorie. Civilizație. Cultură", I, Cluj Napoca, 2005, p. 189-201, lerarhia Bisericii Ortodoxe din Moldova la jumatatea secolului al XVII-lea, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai, seria Historia, nr. 49, fascicula 1, Cluj Napoca, 2004, p. 27-43, Stat și biserica in Moldova in vremea lui Vasile Lupu (1634-1653), in Studia Universitatis Babeș-Bolyai, seria Historia, nr. 49, fascicula 2, Cluj Napoca, 2004, p.27-42, Neamul Kallay și infracționalitatea medievală, în "Centru și Periferie". Lucrarile colocviului national, Bistrița 23-25 aprilie 2004, Cluj Napoca, 2004, p. 112-120, Geopolitica medievala timpurie.
Limesul romano-bizantin din Dobrogea și capetele de pod din Campia Romana și Banat (secolele V-VII), in Studia Medievalia, I, Cluj Napoca, 2004, p. 17-50. Acestea reprezintă doar câteva dintr-un număr de astfel de studii [marea majoritate, plus celelalte se regăsesc în formate accesibile pe site-ul academia. edu], ce înseamnă o parte a efortului colectiv al istoricilor transilvăneni de a da o imagine cât mai completă a ceea ce a reprezentat Transilvania în angrenajul coroanei Sfântului Ștefan, dar și asupra altor subiecte de istorie din spațiul actual al României.
Între anii 2009-2011 am participat, sub coordonarea domnului conferențiar universitar Șerban Turcuș, angajat al Universității Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, la un grant CNCSIS, programul PN II – Idei: Antroponimia în Transilvania medievală: evaluare statistică, evoluție, semnificații, care s-a finalizat prin publicarea unei lucrări, la editura Mega din Cluj Napoca, cu același titlu, la finalul anului 2011.
De asemenea, menționez faptul că, împreună cu directorul grantului și ceilalți doi membri ai echipei de cercetare, am primit în decembrie 2013 premiul Academiei Române, „Eudoxiu Hurmuzaki” pentru contribuția reală pe care o reprezintă această lucrare în cunoașterea antroponimiei transilvănene a Evului Mediu clasic.
La catedra de istorie din cadrul diverselor licee și școli clujene am participat la cursuri de perfecționare în ceea ce privește modalitățile de evaluare, istoria comunismului, problematica Holocaustului sau practici și atitudini civice organizate de prestigioase institute și instituții precum: Ambasada SUA din România, IICMER, INSHR-EW sau CCD Cluj Napoca.
La final pot menționa numeroasele șantiere arheologice la care am participat și unde am înțeles mult mai bine istoria, ”la ea acasă” sau stagiile de perfecționare din străinătate,care au deschis noi orizonturi de cercetare și lectură, eforturile academice și științifice fiind vizibile în citările din bazele internaționale de date (ex: http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/autoren.php?name=Hasan%2C+Mihai+Florin) sau ale unor colegi cercetători din țară sau străinătate.

×
Hasan Mihai Florin

Hasan Mihai Florin

Profesor de Istorie

Lazăr Ilie

Profesor de Educație fizică și sport

EDUCAŢIE Licenţiat în Educaţie Fizică şi Sport ( 8,87%)Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Cluj-Napoca(2000-2004),Master-Știința Sportului(2005),Liceul Industrial nr. 3,Cluj-Napoca(1987-1990: Diploma de Bacalaureat-Prelucrător prin aşchiereALTE ABILITĂŢI COMPETENŢE SOCIALE ŞI APTITUDINICăsătorit în 17.10.1987 cu Crișan Dorina.Dumnezeu ne-a binecuvântat cu patru copii: 1.Lazăr Ilie Dorin(n.:17.11.1988 in Cluj-Napoca); 2.Lazăr Andreea Loredana(n.:31.07.1990,in Cluj-Napoca); 3.Lazăr Ana Maria(n.:21.01.1999,in Cluj-Napoca) si, 4.Lazăr Sofian Alexandru(n.:05.02.2005,în Campia Turzii).Ctitorit al Mănăstirii Sfinţilor „Ilie şi Lazăr” de la Cristorel, com. Aşchileu Mare, Cluj, Licenţă salvamar;Carnet de condducere categoria “B”;Operator calculatoare ;“Cetatean de onoare” al comunei Aschileu,jud.Cluj ;Manager Achizitii Publice;Manager sportiv;Diploma de onoare a Universitatii Babes-Bolyai,Facultatea de Educatie Fizica si Sport pentru promovarea domeniului Educatie Fizica si Sport in Romania.

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂProfesor Educaţie Fizica şi Sport :2004-2015Seminarul Teologic Liceal Ortodox Cluj-Napoca,profesor titular Gradul IIÎn paralel,am activat până la titularizare și la următoarele școli:Școala ”Simion Bărnuțiu”Cluj-Napoca,Școala”Iuli Hațieganu”Cluj-Napoca,Școala Așchileu Mare,Liceul Teoretic “Gheorghe Sincai”Cluj-Napoca,Colegiul Tehnic de Constructii“Anghel Saligny”Cluj-Napoca,Liceul Teoretic“Nicolae Bălcescu”Cluj-Napoca,Liceul Economic“Iulian Pop”Cluj-Napoca,Facultatea “Avram Iancu”Cluj-Napoca:Profesor Preparator(2005-2006),Am urmat cursurile Școlii de antrenori –București, 1996-1998,Antrenor profesionist Licența UEFA  A ,București -2000,SCS CFM “Universitatea” Cluj-Napoca:Antrenor coordonator laCentrul de Copii și Juniori “Universitatea” Cluj(2009),SCS CFM “Universitatea” Cluj-Napoca:Director  Sportiv(2008).AFAN (Asociţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România):Vice-Preşedinte Ardeal (2003),Olimpia Internaţional Gherla, Divizia „C”:Antrenor principal,Universitatea Cluj - „U” Cluj, Divizia „B”:Antrenor principal,  Universitatea Cluj - „U” Cluj,jucător profesionist(2000-2003),“RABA ETO” Gyor şi F.C. Tiszaujvaros – Ungaria ,jucător profesionist (1998-2000),Al Hilal Club Riyadh –Campioana Asiei- Arabia Saudită, jucător profesionist (1997),Clubul “Gloria” Bistriţa- jucător profesionist ,Divizia „A”(1992-1998),Campion în Cupa Romaniei, 1993/1994,Vicecampion în Cupa Romaniei,1995/1996,Locul 4, în clasamentul golgheterilor din România,17 goluri din 32 jocuri,Locul 3, în clasamentul golgheterilor din România,16 goluri  din 29 jocuri,Doua convocări la Naționala „B”a României,  un gol  înscris,CFR Cluj-Napoca-jucător nonamator(1990/1992),IMMR „16 Februarie”Cluj-Napoca-primitor-distribuitor material,

×
Lazăr Ilie

Lazăr Ilie

Profesor de Educație fizică și sport

Iuga Marcela Cristina

Profesor de Limba Engleză

Mă numesc Marcela Iuga şi sunt profesoară titulară de limba engleză la Seminarul Teologic din anul 2015. M-am născut la Blaj, judeţul Alba, în 30 aprilie 1984.
În anul 2007 am absolvit Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Litere, specializarea Limba şi literatura română- Limba şi literatura engleză. Din 2007 până în 2008 am fost studenta aceleiaşi universităţi dar masterandă la Studii irlandeze. Masterul a fost urmat de doctorat, între 2008 şi 2011 în cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918, Alba Iulia. Tema tezei de doctorat este Mit şi Intertext în literatura pentru copii, Substrat mitologic în proza narativă.
Am o vechime de opt ani în învăţământ iar gradele didactice le-am suţinut la mică distanţă: în 2010 Definitivatul, iar în 2012 Gradul didactic I (echivalare cu doctoratul).
În anul 2005 am absolvit examenul Certificate in Advanced English (C.A.E.) organizat de către The University of Cambridge, ESOL Examinations. În anul 2008 am fost certificată drept Traducător şi Interpret pentru Limba Engleză.
În perioada doctoratului dar şi după am colaborat cu diferite reviste online unde am publicat o serie de articole: The Cryptic Message at Thomas Kinsella and Ion Barbu, Descriptio et narati, The Sea Inside, Some Mother’s Son, The Teacheable Animal – Scurtă istorie psiho-pedagogică.
Am participat la concursuri individuale dar şi cu elevii. În 2012 am obţinut Premiul II la Concursul de Creaţie „Lauda Semintelor, celor de faţă şi-n veci tuturor”- Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, Premiul II si III în cadrul Concursului Naţional de creaţie Calistrat Hogas Piatra Neamţ. De asemenea am participat şi continuu să particip la conferinţe interneţionale printre care merită amintită Re-Looking ESL –Where We are and Where We are Going de la Sibiu în cadrul căreia am susţinut şi un workshop.

În anul în curs am participat la diferite concursuri: Shakespeare School, Nasterea

Domnului – Renasterea Bucuriei, România- Locuri minunate, Prin tradiţii…spre

identitate! şi Concursul Naţional de creaţie Calistrat Hogas.

×
Iuga Marcela Cristina

Iuga Marcela Cristina

Profesor de Limba Engleză

Mocanu Daniel

Profesor de Religie, Muzică, Tipic-Liturgică

Studii:
1999-2004 – Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul
Ioan Casian”, Tulcea.

2004-2005 – Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Teologie
Ortodoxă, secţia Pastorală.

2005-2009 – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie
Ortodoxă, Specializarea: Teologie Pastorală. Licenţiat în Teologie în iulie 2009, media 10,
cu lucrarea „Canonul Învierii. Poetica şi melodica textului”. Am absolvit Facultatea de
Teologie ca şef de promoţie.

2007-2010 – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere,
Specializarea: Filologie Clasică: limba latină şi limba greacă veche. Licenţiat în Filologie clasică în iulie 2010 media 10, cu lucrarea „Sfântul Grigorie de Nazianz şi noua prozodie
bizantină”.

2009 – 2011 – Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Masterat - Specializarea: Doctrină şi hermeneutică creştin ortodoxă. Am absolvit studiile de masterat în iulie 2011 cu media 10, cu lucrarea „Antitezele mateiene - o bază biblică pentru un dialog iudeo-creştin”. Studiile de masterat au fost absolvite ca şef de promoţie.

2011 – prezent - Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Şcoala doctorală Isidor Todoran, cu lucrarea Praznicul Cincizecimii în cultura bizantină liturgică şi muzicală.

2013 – prezent – Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Facultatea Teoretică, Specializarea: Pedagogie muzicală.

Experienţă profesională:
<strong>2007 – 2011</strong> Protopsalt (Cântăreţ principal), Catedrala Mitropolitană din Cluj Napoca.
<strong>2010</strong> – prezent – hirotonit diacon pe seama Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca.
<strong>2010 – 2011</strong> – Profesor suplinitor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox, Cluj-
Napoca, disciplina: Limba şi literatura latină.
<strong>2011</strong> – prezent - Profesor suplinitor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox, Cluj-Napoca, disciplinele: Liturgică, Tipic, Muzică bisericească.
Februarie – decembrie 2012, 2013, 2014, 2015 – profesor de Muzică bisericească aplicată şi de ritual la cursurile de cântăreţi bisericeşti care s-au ţinut la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă.
<strong>2012</strong> – prezent – am ţinut seminarii de Muzică bisericească la Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Secţiile: Pastorală, Didactică, anii: I, II, III.

Stagii de formare:
13 – 19. 07. 2010 - St. Petersburg Summer School, International „Orthodox Music Festival”.
2012 – 2013 – stagiu de formare: e-Formare – Competente integrate pentru societatea cunoaşterii.
2012 – 2013 – stagiu de formare ECDL
Iulie 2014 – am obţinut definitivatul în învăţământul preuniversitar cu media 10.

<strong>Fondator al grupului Hrisostom.</strong>
Grupul Hrisostom al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca a luat fiinţă în anul 2011 la iniţiativa diac. prof. drd. Daniel Mocanu.
Scopul Grupului Hrisostom este de a contribui la promovarea patrimoniului muzical material şi imaterial bizantin şi folcloric şi al valorilor tradiţionale româneşti. Prin performarea unui repertoriu tradiţional se urmăreşte integrarea culturală naţională la nivel european şi internaţional şi afirmarea unei entități spirituale naţionale în contextul universal.
Grupul este alcătuit din elevii Seminarului Teologic Ortodox de la secţiile Pastorală şi Filologie, clasele IX-XII. În numeroasele reprezentări, membrii grupului au pus în scenă diferite momente din viaţa satului, au participat la festivaluri, concursuri şi la diferite concerte la nivel local şi naţional.
Repertoriul pe care îl abordează membrii grupului este unul foarte variat. În concertele prilejuite cu ocazia Sărbătorile de iarnă, dar şi în reprezentările din cursul anului, grupul Hrisostom promovează muzica tradiţională românească consemnată în culegerile etnomuzicologilor: Béla Bartók, Constantin Brăiloiu, Traian Mârza, Ioan Bocşa, Ioan R. Nicola, dar şi piesele muzicale aflate în posesia Arhivei de Folklor a Academiei Române din Cluj-Napoca.
În decursul anilor, Grupul Hrisostom a câștigat numeroase premii la diferite concursuri şi festivaluri locale şi naţionale.

×
Mocanu Daniel

Mocanu Daniel

Profesor de Religie, Muzică, Tipic-Liturgică

Mureșan Ioana-Angela

Profesor de Limba și literatura română

Mă numesc Ioana-Angela Mureșan şi sunt profesoară titulară delimba și literatura română din anul 2009. M-am născut în Cluj-Napoca,judeţul Cluj, în24 iunie 1977. În anul 2002 am absolvit Universitatea Avram Iancu, Facultateade Filologie, specializarea Limba şi literatura română- Limba şiliteratura engleză. Din 2013 până în prezent urmez cursuri masteralela Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe aleEducației- management Curricular. Am o vechime de treisperezece ani în învăţământ iar gradeledidactice le-am suţinut la mică distanţă: în 2005 Definitivatul, iar în2009 Gradul didactic II. În anul școlar 2015-2016 voi susține Gaduldidactic I. Am participat la mai multe cursuri de formare: Expert TS,formator CNT EDUEXPERT și CNFPA în 2010, Mărturisire creștină-tehnicide pastorație prin cuvânt, liturghie și diaconie (teologie și cultură),Gândire critică (2007), Curs de prim-ajutor premedical (2014), ForumEducațional Magister (2015) . Am participat la concursuri, individual dar şi cu elevii. În 2012 amobţinut premii la Concursul de Creaţie Tema Omului de Geniu (2011),Nasterea Domnului – Renasterea Bucuriei, România- Locuri minunate,Prin tradiţii…spre identitate! Sunt membră a Asociației Naționale a Profesorilor de Limbă șiLiteratură Română Ioana Em. Petrescu (ANPRO) din 2004, în cadrulcăreia activez ca moderator și organizator a Simpozionului Național. Organizez activități școlare și extrașcolare dar și excursii tematicecu elevii, mă implic activ în comunicarea cu părinții fiind dirigintă dinanul școlar 2014-2015 a clasei a IX-a B. Impresii ale elevilor-Paicu Ilie,clasa aIX-a ADraga noastră profesoară de Limba și literatura română este o persoană care radiază bucurie și speranță în jurul său.Privirile eiblânde îți inspiră încredere pentru a pătrunde tainele acestei materii.Este o persoană plăcută,atît din punct de vedere fizic cât și moral.Pune suflet în totceea ce face și,datorită dânsei am început să indrăgesc limba română mai mult decît până atunci!Una dintre multele calități ale doamnei profesoare pecare o apreciez foarte mult este exigența,deoarece mi-a insuflat-o și mie,pentru a deveni din ce în ce mai bun.Țin să-i mulțumesc în mod special pentruefortul depus pentru a ne îndruma pe calea cunoașterii și a ne îndrepta atunci când greșim.

×
Mureșan Ioana-Angela

Mureșan Ioana-Angela

Profesor de Limba și literatura română

Mureșan Daniela

Profesor de biologie

M-am născut în orașul Simeria, județul Hunedoara la data de 8 octombrie 1964.
Am absolvit Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie, secția Biologie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 1988 și Facultatea de Drept de la aceași universitate în anul 2007.
Examenul de definitivat în învățământ l-am obținut în anul 1997.
Doctorat în Biologie la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca în anul 2004.
Echivalarea doctoratului cu gradul didactic I în anul 2014.
Cursurile de formare profesională pe care le-am efectuat sunt:
Analist programator în anul 1998;
Expert achiziții publice, Legislație în domeniul achiziților publice în anul 2009;
Manager de proiect în anul 2010;
Formator în anul 2011;
Inspector resurse umane, Legislația muncii, a salarizării etc. în anul 2012.
Vechimea în muncă, pe care o am, este de 25 de ani din care 19 ani, în învățământ.
Lucări științifice și cărți publicate:
1.TOMESCU N., ARDELEAN G., MUREȘAN D., POPA V., 2000. Ecology of terrestrial isopods in the nature reserve Scărița-Belioara, Romania,Studia Univ.” Babeș- Bolyai”, Biologia, XLV,1.
2. TOMESCU N., MUREȘAN D., POPA V., 2001. The terrestrial isopods fauna in thesuperior basin area of the Someșul Cald river, Studia Univ.” Babeș- Bolyai”, Biologia, XLVI,2.
3. TOMESCU N., MUREȘAN D., POPA V., 2002. Faunistic and ecological researches on the terrestrial isopods from the superior sector of the river basin, Studia Univ.” Babeș- Bolyai”, Biologia, XLVII,1.
4. HOTEA R., TOMESCU N., MUREȘAN D., HOTEA M., 2003. Cercetări faunistice și ecologice asupra izopodelor terestre de pe versantul sudic al Munților Gutâi. Analele Univ. Oradea Fasc. Biologie, Tom.X.
5. MUREȘAN D., TOMESCU N., OLARIU L. 2003. Cercetări faunistice și ecologice asupra izopodelor terestre din sectorul mijlociu al bazinului Arieșului. Analele Univ. Oradea Fasc. Biologie, Tom.X.
6. GHIRA I., MUREȘAN D., DON M., 2004. Protecția juridică a speciilor de amfibieni, Rana dalmatina și Rana temporaria. Statul de drept și economia de piață în perspectiva integrării europene. Rev. Univ. “ BOGDAN VODĂ” Cluj-Napoca.
7. TOMESCU N., MUREȘAN D., OLARU L., HOTEA R., 2005. Terrestrial isopod communities (Crustaceea, Isopoda) in riverside coppices and meadows of mountainous, hilly and depression areas. Studia Univ.” Babeș- Bolyai”, Biologia, L,2.
8. ALĂMOREAN S., MUREȘAN D., 2006. Grafologie sau Grafoscopie? Rev. Criminalistică.
9. MUREȘAN D. CEUCA D., SZOLT M., 2006. Ecologia și protecția juridică a Cocoșului de munte (Tetrao urogalus). Rev. Univ. Bacău.
10. CRIȘAN A., MUREȘAN D., 2000. ENTOMOLOGIE, CURS PENTRU STUDENȚI. Edit. Studia.

×
Mureșan Daniela

Mureșan Daniela

Profesor de biologie

Nicolaescu Norina

Profesor de fizică

Data și locul nașterii; 25.10.1972, Cluj-Napoca

Studii: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Fizică, promoția 1995.

Dezvoltare profesională:
- Definitivatul în anul 1998 cu media 8,74;
- Gradul didactic II în anul 2003 cu media 9,60;
- Gradul didactic I în anul 2010 cu media 10;
- Curs postuniversitar de perfecționare la Facultatea de Matematică și Informatică, specializarea Astronomie și Universul.

În prezent, sunt studentă la Universitatea Babeș–Bolyai, secția Pregătirea Învățământului Primar și Preșcolar, I.D., anul II.

Vechime în învățământ de 18 ani.

×
Nicolaescu Norina

Nicolaescu Norina

Profesor de fizică

Popa Nicoleta

Profesor de Limba și Literatura română

 Absolventă a Facultății de Psihologie și Științele Educației, secția Pedagogie-Limba și literatura română, din cadrul Universității ,,Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, în anul 2000;
 Absolventă a masteratului Istoria imaginilor-Istoria ideilor, la catedra de Literatură comparată a Facultății de Litere de la Universitatea ,,Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, în 2013, cu media 10, disertația, notată cu 10, având titlul Utopia ca mit al eternei reîntoarceri în romanele lui J. M. G. Le Clézio, coord.: Conf. Univ. Dr. Ruxandra Cesereanu;
 În prezent, doctorandă la catedra de Literatură comparată a Facultății de Litere de la Universitatea ,,Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, coordonatorul tezei de doctorat: Prof. Univ. Dr. Ruxandra Cesereanu;
 Profesor titular în învățământ din 2005, iar la Seminarul Teologic Ortodox, din 2010, gradul didactic II, cu media 10, în 2007, gradul didactic I, media 10, în 2010, cu lucrarea Comunicarea prin necuvânt în lirica lui Nichita Stănescu, coord.: Prof. Univ. Dr. Alina Pamfil;
 Publicații în reviste precum: Transylvanian Review, Ekphrasis, Caietele Echinox, Steaua, Perspective, cu recenzii, cronici și articole despre literatura română, literatura universală, film, metodica Limbii și a literaturii române, respectiv un articol într-un volum colectiv, coordonat de Prof. Univ. Dr. Ovidiu Pecican, Hieroglife şi animale.
Descifrări cantemiriene, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2012 și coautor al unui volum de pregătire pentru examenul de bacalaureat, filiera filologică, respectiv al unui auxiliar pentru clasa a X-a, ambele apărute la Editura Delfin, București, 2013;
 Participare la simpozioane, conferințe naționale și internaționale, între care Simpozionul Național de Didactică, Cluj-Napoca, conferință la Facultatea de Limbi și Literaturi străine de la Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italia, 2015, expert pe termen scurt în Proiectul Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale, contract POSDRU, la Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca; profesor mentor pentru grupele de studenți de la secția Română, respectiv Literatură comparată din cadrul Facultății de Litere, UBB, Cluj-Napoca; organizator al unui Desant scriitoricesc la Seminarul Teologic Ortodox, în cadrul FestLit, Cluj, 2014; profesor la clasa de excelență a VI-a între 2007 și 2009; profesor evaluator la examenele naționale, olimpiade și concursuri județene și naționale (Evaluarea Națională, clasa a VIII-a, Bacalaureat, Olimpiada de Limba și literatura română, Examenul de titularizare pentru învățători, Concursul ,,± Poezie” ș. a.); membru în comisia pentru elaborarea subiectelor pentru susținerea examenului de admitere la Școala de agenți de poliție ,,Septimiu Mureșan”, 2014; participare la numeroase cursuri de formare și de perfecționare, între care Formarea profesorilor de limba română privind evaluarea continuă și la examenele naționale, 2015, Competențe de comunicare în limba oficială, 2011, ALSDGC – Gândire critică, 2009, Formator COR 241205 din 2011;
 Participare cu elevii la olimpiade școlare, concursuri regionale, naționale și internaționale, obținând diverse premii, mențiuni, diplome de merit.
,,Am învățat că trecutul și circumstanțele ți-ar putea influența personalitatea Dar că TU ești responsabil pentru ceea ce devii.” (Octavian Paler)

×
Popa Nicoleta

Popa Nicoleta

Profesor de Limba și Literatura română

Perșa Ioana

Profesor de Geografie

- În anul 1999 am absolvit Facultatea de Geografie din cadrul Universității Babeș-Bolyai,,Cluj-Napoca.
- În anul 2001 am absolvit Studiile de Master în cadrul Facultății de Geografie, cu specialitatea Enviroment.
- În anul 2004 am absolvit Studiile Postuniversitare de Specializare în cadrul Facultății de Geografie cu specialitatea Geografie.
- Am obținut toate gradele didactice în învățământ (definitivat, Gr. II, Gr. I )
- Am participat la cursuri de perfecționare cum ar fi:” e-Formare- Competențe integradepentru societatea cunoașterii”,” GeoSpace: Centrul de Gematică destinat pregătirii complementare a cadrelor didactice preuniversitare din domeniul Geografiei”.

×
Perșa Ioana

Perșa Ioana

Profesor de Geografie

Sabou Delia Nicoleta

Profesor Franceză/Engleză

Sabou Delia Nicoleta, Absolventa a Facultatii de Litere, Univ Babes-Bolyai, Cluj-Napoca cu o experienta la catedra de mai bine de 7 ani…..In cei 7 ani am avut sansa sa fiu profesoara de limba franceza dar si de limba engleza, avand dubla specializare (limba si literatura franceza - limba si literatura engleza). Mentionez faptul ca am obtinut definitivatul in invatamant in 2008, participand in mod constant la cursuri de formare atat in limba franceza cat si in limba materna; participarea mea nu se rezuma doar la cursuri de formare pentru profesori ci si la simpozioane si concursuri nationale si internationale ori de cate ori se iveste aceasta oportunitate. Sunt absolventa a studiilor universitare de masterat ale Universitatii “Paris – Est Marne-la- Vallée” din Paris, Franta, sectia de stiinte politice. Pasiunile mele sunt: cultura si civilizatia franceza, limbile straine, actiunile de voluntariat si lecura.

×
Sabou Delia Nicoleta

Sabou Delia Nicoleta

Profesor Franceză/Engleză

Stanciu Emilia

Profesor de informatică și Matematică
emiliastancyu@yahoo.com

Data şi locul naşterii: 01 mai 1963, loc. Poşaga, jud. Alba
Adresa:Loc. Cluj Napoca, strada G.V.Bibescu, nr. 3, jud. Cluj

Locul de muncă actual şi funcţia:
• profesor-titular la catedra de Matematica şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor la Seminarul Teologic Ortodox, Cluj-Napoca

Studii:
• 1970-1978 – clasele I -VIII la Şcoala Generală Nr. 3, localitatea Turda, judeţul Cluj
• 1978-1982– clasele IX-XII la Liceul „Mihai Viteazul”, Turda, jud. Cluj
• 1982-1987-Facultatea de Matematica si Fizică, din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, specializarea- Informatică
• 2006-2008 Şcoala Academică Postuniversitară - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca - Informatica Aplicată

Locuri de muncă
• 1988 – 1989 Analist Programator – Intreprinderea Electroceramica Turda
• Din 1990 profesor-titular la Seminarul Teologic Ortodox, Cluj-Napoca la catedra de Matematică şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor

Activitate profesională:
Grade didactice:
• definitivat – 1993;
• gradul II – 1997;
• gradul I – 2001;
• 2006-2008 Master(2 ani) Şcoala Academică Postuniversitară - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca - Informatică Aplicată

Cursuri de perfecţionare:
• 2001 – Curs de formare profesională – curs de iniţiere în vederea aplicaţiei de software educaţional Ael (55 ore)
• 2005 – Curs AEL, S.C. Efectro S.A., Cluj-Napoca(25 credite)
• 2006-2008 Şcoala Academică Postuniversitară - Universitatea Tehnică din Cluj Napoca - Informatica Aplicată (120 credite)

Participare la concursuri, proiecte şi simpozioane:

2005 – Concursul « Cel mai bun site al clasei »
2007 – Concursul « Sfintii Trei Ierarhi : Vasile, Grigore si Ioan », prezentare Power Point ;
2008 – Concursul « Desene în Paint », Expoziţie de desene cu ocazia hramului şcolii ;
2010- am urmat un curs de Limba engleza la „Interstudia” timp de 4 luni;
2012 -am participat la Concursul “IT Inovation” la Liceul Avram Iancu, unde am obtinut locul II, prin participarea elevilor din clasa a IX-a
-la Concursul AcadNet am obtinut mentiune I
-la Concursul online “Zilele informaticii Dejene” unde am obtinut premiul I
-am participat cu elevi din clasa a IX-a la Concursul “Informatica Aplicata” cu proiectul “Catalogul clasei” i siteul “Hrisostom”
-am urmat cursurile e-Formare : „Competente integrate in societatea cunoasterii” , în cadrul acestui curs am obtinut şi diploma ECDL.
2013 - am prezentat proiectul international “Siguranta pe Internet”, atat elevilor scolii cat si profesorilor scolii

- Am participat la programul de formare continua “Instruirea profesorilor de informatica pe tehnologia.Net”, “Introducere in ,NetFramework”Proiect POSDRU/87/1.3/S/62426
2014-Curs de reconversie profesionala-Formarea continua a adultilor

×
Stanciu Emilia

Stanciu Emilia

Profesor de informatică și Matematică

Pr. Stanciu Petru

Profesor de Muzică

Stanciu Petru, preot, profesor, lector universitar, dirijor, muzicolog,n. 29 iunie 1961, com. Vima-Mică, jud. Maramureş, frecventează cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu (1983 – 1987), licențiat în Teologie. Obţine titlul de licenţiat în profilul Muzică Religioasă (media examenului de licenţă fiind 10 (zece)). Lucrarea de diplomă poartă titlul „Muzica Bisericii Ortodoxe din Transilvania”, autorul avându-l coordonator ştiinţific pe prof. univ. dr. Bujor Dânşoreanu, conducătorul catedrei de Istoria Muzicii. În perioada 1995 – 1996, beneficiază de o bursă de studii în Elveţia, la Universitatea din Lausanne şi la Institutul Ecumenic din Bossey (Geneva). Sub îndrumarea preot prof. dr. Francis Frost elaborează la finalul studiilor de aici lucrarea „Le chant orthodoxe et le dialogue oecumenique” și Atestat de limba franceză. În data de 4 martie 2004 susţine teza de doctorat cu titlul „Cultura Muzicală de Tradiţie Bizantină în Centrul Transilvaniei, Secolele XVIII – XIX” având ca şi conducător ştiinţific pe Arhid. Prof. Univ. Dr. Sebastian Barbu – Bucur şi obţine titlul de Doctor în domeniul Muzică.Începând cu anul 1994 predă şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea ca lector universitar pe catedra Muzică bisericească şi Ritual, în urma concursului pentru ocuparea acestui post. Activități cu Corul Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca: - susţine peste 500 de concerte, recitaluri, răspunsuri liturgice in ţară şi străinătate; - înregistrează CD – uri şi casete audio cuprinzând: Glasurile Bisericeşti, după Dimitrie Cunţanu, Muzică religioasă şi laică (3 volume) şi Colinde(două volume);- obţine premii şi diplome, premiul II (1993), menţiune (1994) şi premiul II (1998) la Concursul Coral Interjudeţean de Muzică Sacră de la Orăştie; premiul I la faza zonală, Bistriţa– Năsăud, 24 martie 2001, şi premiul I pe faza naţională in cadrul Olimpiadei Naţionale de Muzică, Bucureşti 4-5 mai 2001, premiul I la fazele locală şi zonală (Cluj – Napoca) şi premiul III la faza Naţională (Iaşi 2007), premiul II la faza zonală a formaţiilor corale din Transilvania (Satu Mare 2009);- premiul II, faza zonală a Concursului de Muzică Psaltică, Cluj – Napoca 2010;- premiul II, faza zonală a formaţiilor corale din Transilvania, Cluj-Napoca 2011- premiul I, faza zonală a formaţiilor corale din Transilvania, Cluj-Napoca 2013, 2015.- Premiul II faza națională București 2013- obţine diplome de excelenţă din partea Ministerului Educaţiei Naţionale şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj;- întreprinde un turneu coral, misionar-ecumenic Biserica Evanghelică Lutherană din Landul Baden – Wűrtemberg, bucurându-se de un mare succes;- este invitat pentru a concerta în cadrul Simpozionului Medicină –Artă – Cultură la Muzeul Naţional de Artă;- susţine concerte ecumenice la nivel local si internaţional;realizează un turneu coral misionar în Spania(în insula Ibiza), participând la Sfânta Liturghie şi susţinând concerte religioase şi laice în perioada 28.01.2012 – 02.02.2012 Grade didactice: 1995 – Definitivat, 1998 – Grad II, 2005 – Grad IPublică studii, articole, cărți și culegeri de specialitateEducația muzicală la Seminarul Teologic are câteva componente:Educația muzicală bisericeascăEducația muzicală clasică(liniară)Ansamblu CoralSeminarul Teologic Ortodox are specificitate și prin acest mod de abordare a disciplinei Muzică. Rezultatele obținute până acum confirmă cele afirmate.

×
Pr. Stanciu Petru

Pr. Stanciu Petru

Profesor de Muzică

Lista completă a angajaților unității

 

 

NR. CRT. Nume si Prenume Disciplina
Didactic
1 Vidican-Manci  Liviu Discipline teologice-Director
2 Mureşan  Mihai-Andrei Discipline teologice-Director adj.
3 Abrudan Viorica Învățătoare
4 Agrișan Gratiela Învățătoare
5 Andreica Daciana-Maria Învățătoare
6 Aniţei LuciaMonica Franceză
7 Balaj Lavinia Geanina Chimie
8 Bogatean  Maria Emanuela Engleză
9 Bota  Liliana Limbi clasice
10 Budica Melania-Viorica Învățătoare
11 Burcă Ramona Limba româna
12 Câlea Roxana-Maria Învățătoare
13 Chereches Ciprian Discipline teologice
14 Chicinaș Luminița-Florentina Fizică
15 Coacean Mihaela-Iulia Învățătoare
16 Coldea Dana Învățătoare
16 Creț George-Flaviu Educație fizică
17 Drăghia Ana Educație tehnologică
18 Fundianu Iulia Limba engleză
19 Gheduț Liana-Nicoleta Socio-umane-psihologie
20 Giurgiu Maria Alexandrina Socio-umane
21 Hales Nelu-Alexandru Discipline teologice
22 Hasan Mihai-Florin Istorie
23 Hideg Andrei Cristian Educatie artistică și vizuală
24 Iuga Marcela-Cristina Limba engleză
25 Lazar Ilie Educatie fizică
26 Mărincean Ioana-Diana Istorie
27 Mocanu Daniel Discipline teologice
28 Mureşan Daniela Biologie
29 Mureșan Ioana-Angela Limba româna
30 Nealcoș Maria-Ioana Limba germană
31 Nicolăescu Norina-Cezarina Fizica
32 Perşa Ioana Ggeografie
33 Piț Călina-Mioara Învățătoare
34 Popa Stanuţa Nicoleta Limba româna
35 Rus Raul-Legian-Mirel Matematică
36 Rusu Bogdan Socio-umane
37 Sabou Delia-Nicoleta Limba franceză
38 Sălăjan Diana-Simona Biologie
39 Sârbu Anca-lucia Limba româna
40 Simişdean Cristina-Oana Învățătoare
41 Stanciu  Maria-Emilia TIC+matematică
42 Stanciu Petru Ed. Muzicală
43 Tămaş Iulia-Cosmina Invațătoare
44 Toma  Camelia Limba franceză
45 Vârva Luminița-Adriana Fizica-chimie
46 Vele Dana-Monica Invațătoare
47 Vereş Iulia-Sanda Invațătoare
Didactic-auxiliar
1 Liuţe Veronica-Daniela contabil șef
2 Rusu Georgeta-Mirela secretar
3 Frumos Daniel administrator
4 Sucală Mariana Lucica administrator
5 Pop Alexandru-Mihai informatician
6 Holobâcă Simina-Cristina bibliotecar
7 Drăgeanu  Călin-Marian pedagog
8 Pargea Dorin pedagog
9 Salvan Alexandru supraveghetor de noapte
Nedidactic
1 Bodi Steluta îngrijitor
2 Călian Dolfina îngrijitor
3 Ceuca Ioan paznic
4 Ciont Liviu muncitor
5 Ciotlaus Claudiu muncitor
6 Covaciu Gabriela îngrijitor
7 Iancu Onorica îngrijitor
8 Matei Iustina muncitor
9 Mureşan Rodica muncitor
10 Rus Sanda îngrijitor
11 Toșa Adriana muncitor
Facebook