BAC 2016

ORDIN

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2016

În temeiul prevederilor art.77, alin. (5) și ale art.361 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi ale prevederilor ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,

Pentru ordinul complet apăsați pe linkul următor: Ordinul MECS (link)

Ministrul educației și cercetării științifice,

Sorin Mihai CÎMPEANU

București, 31 august 2015 Nr. 5.080

 

CALENDARUL
examenului de bacalaureat național – 2016

Subiecte Blacalureat 2016 (link)

Ordinul MECS (link)

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat

Sesiunea iunie-iulie 2016

 • 30 mai – 3 iunie 2016 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 3 iunie 2016 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 13 – 15 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 15 – 17 iunie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 21 – 24 iunie 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 27 iunie – 1 iulie 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 4 iulie2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
 • 5 iulie 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 • 6 iulie 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
 • 8 iulie 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
 • 12 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) 12 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
 • 13 -15 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
 • 16 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2016

 • 18 – 22 iulie 2016 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 • 16-17 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 16-17 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 17-19 august 2016 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 18-19 august 2016 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 22 august 2016 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
 • 23 august 2016 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
 • 24 august 2016 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
 • 26 august 2016 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
 • 29 august 2016 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16,00 – 20,00)
 • 30-31august2016 Rezolvarea contestaţiilor
 • 1 septembrie2016 Afişarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

Facebook