Înscriere

Înscrierea în clasa a IX-a, la învățământul de zi, a absolvenților de gimnaziu (cu excepția celor care candidează pentru licee pentru care se susțin probe de aptitudini se face prin repartizare computerizată;

Pentru profilul Uman – Filologie – COD 144  

Acte necesare pentru validarea locului:nou

 • dosar plic
 • certificat de naștere elev -legalizat
 • copie carte de identitate elev
 • foaia matricolă
 • adeverință admitere (note clasele V-VIII + note Evaluarea Națională)
 • adeverință medicală (fișa medicală)
 • Copie dupa diploma de examene de engleză recunoscute (IELTS TOEFL, CAMBRIDGE, etc.)

Testul de limba engleză pentru departajarea în clasa de Uman-Filologie-Engleză Intensiv va avea loc pe data de __ septembrie 2016.

Testul nu este eliminatoriu.

Pentru liceele din filiera vocațională

(din care face parte și profilul teologic) se vor organiza, înainte de începerea repartizării computerizate, probe de aptitudini, conform metodologiei elaborate de M.E.C.T.S. prin ORDINUL M.E.C.T.S. nr.5082/31.08.2015, privind organizarea si desfasurarea admiterii în învatamântul liceal de stat, pentru anul scolar 2015-2016;

Pentru liceele la care se organizează probe de aptitudini, înscrierea se desfășoară în perioada 23-24 mai 2016;

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • copie legalizata după certificatul de naștere și xerox după Cartea de Identitate
 • certificat de botez (ortodox) – copie xerox;
 • fisa medicala în original;
 • fisa de înscriere eliberata de unitatea de învățământ. Aceasta se poate descarca, lista, completa de mâna și semna, fiind disponibila în secțiunea Descarcă de mai jos;
 • recomandarea Consiliului parohial eliberata de preotul paroh al Parohiei de care aparține candidatul;
 • binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) locului; în vederea obținerii binecuvântării, se va face o programare la Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop si Mitropolit Andrei unde candidații vor merge însoțiți de duhovnicul Seminarului; programarea se face la secretariatul Seminarului;
 • anexele fiselor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc sa participe la probe de aptitudini, eliberate in data de __ mai 2016 de catre școala de proveniență, conform metodologiei M.E.C.T.S.
Facebook