Profil Teologic

PROFIL TEOLOGIC

 SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE ORTODOXĂ,  PATRIMONIU CULTURAL

Susținerea probelor de aptitudini, care vor avea loc conform calendarului de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018 astfel:

- 23-24 mai 2016 Înscrierea pentru probele de aptitudini între orele 9 – 15

- 25-28 mai 2016 Desfășurarea probelor de aptitudini

- 30 mai 2016 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

- 30 mai 2016 Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru

- 31 mai 2016 Afișarea rezultatelor finale în urma contestațiilor.

Informare (apasă pentru a vedea documentul)

Impedimente canonice(apasă pentru a vedea documentul)

Graficul probelor de aptitudini (legătură către document)

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a minimum 7,00 şi media la purtare în clasele a V-a – a VIII-a minimum 9.00.

La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admiși la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, și viețuitori din mânăstiri, absolvenți de gimnaziu, care au depășit vârsta de 18 ani.

Înscrierile se fac la unitățile școlare respective. Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. DOSAR PLIC (nu se consemnează nimic pe dosar);
 2. cerere (se primește de la secretariatul seminarului);
 3. fișa de înscriere (de la școala de unde vine elevul – estre fișa pentru probele de aptitudini);
 4. certificatul de naștere (original şi copie);
 5. certificatul de botez (ortodox), original şi copie sau adeverință de botez;
 6. fișa medicală – copie xerox- (se ridică de la medicul școlar sau de la medicul de familie);
 7. dovada că a frecventat în clasele V-VIII orele de Religie/foaia matricolă;
 8. recomandarea Consiliului parohial sub semnătura preotului duhovnic/paroh;
 9. binecuvântarea Chiriarhului (original) Se va merge în grup organizat pt binecuvântare la IPS Mitropolit Andrei la finele zilei de înscriere, ora 15:00.

Vizita medicala este obligatorie și eliminatorie.

I. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:

PROBA PRACTICĂ

Proba practică consta în:

a) verificarea dicției prin :

- rostirea  uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Apărătoare Doamna.

b) verificarea aptitudinilor muzicale  prin :

- intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericești: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu conținut religios;

- intonarea unui cântec patriotic (Deșteaptă-te romane ; Limba noastră – Al. Cristea; Țara Mea – D. G. Chiriac; Imnul eroilor – I. Brătianu; Pui de lei – I. Brătianu);

- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian și prin intonarea gamei Do major,  a arpegiului și a unor sunete din gama;

- verificarea simțului ritmic.

Nota: Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica noțiunile teoretice.

PROBA SCRISĂ

Proba scrisa consta într-o lucrare scrisa, cu durata de două ore, din Religie.

Subiectele pentru proba scrisa se elaborează din programa școlară de religie, clasele a VII-a – a VIII-a.

 II. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural sunt următoarele:

 a) PROBA SCRISĂ, de verificare a cunoștințelor religioase;

b) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor în perceperea formelor – desen după natură;

c) PROBA PRACTICĂ pentru testarea aptitudinilor de exprimare cromatică în compoziție.

Conținuturile pentru cele doua probe practice de verificare a aptitudinilor artistice sunt cele din programa școlară de educație plastică pentru gimnaziu.

Conținuturile pentru proba scrisa de verificare a cunoștințelor religioase sunt:

Conținuturi clasa a VII-a Conținuturi clasa a VIII-a
 1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
 2. Crearea lumii
 3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere
 4. Rugăciunea în viaţa creştinului
 5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos
 6. Legea cea nouă – Fericirile
 1. Crezul – sinteza învăţăturii de credinţă.
 2. Pilda semănătorului – primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu
 3. Biserica, locaş de închinare
 4. Răbdare şi încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov

 

Facebook