Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la Seminariile Ortodoxe,  absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial conform Ordinului MEC 4317/2020. Vă rugăm să citiți cu atenție această metodologie!

Perioada 

2-5 iunie  – înscrierea pentru probele de aptitudini e de preferat să se facă electronic (secretariat@stocluj.ro), prin scanarea documentelor, iar după afișarea rezultatelor și admiterea copiilor, să fie aduse și în formă fizică; 

10 iunie, miercuri, ora 9.00 – acordarea binecuvântării chiriarhului și desfășurarea probelor de aptitudini (a colocviului);

În primul rând, examenul, care va consta dintr-un interviu, va fi ON-Line făcând click pe SALA DE EXAMEN. La înscriere fiecare părinte va primi parola de intrare pe ZOOM în această sală.

Fiecare școală generală are obligația prin lege (vezi Ordinului MEC 4317/2020.) să asigure elevului accesul la examen. Deci, în școlile de provenineță, candidații vor anunța din timp că proba se desfășoară On-Line și au nevoie de o tabletă sau un laptop sau un alt dispozitiv cu cameră.

Conf.MEC 4317/2020: 13) Interviul/colocviul/proba orală, precum și proba de verificare a unor aptitudini în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziție/proba de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării ghid turism religios și proba orală de verificare a cunoștințelor la disciplina religie, pentru candidații menționați la punctul 11, se desfășoară on-line, cu respectarea/asigurarea unor condiții egale de participare pentru toți candidații înscriși.

12 iunie – comunicarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

 Dosarul de înscriere va cuprinde:

1.  anexa la fișa de înscriere;

2. certificat de naştere – copie;
3. fişa medicală în original;
4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de
Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
5. adeverință/certificat de botez – copie (pentru cultele : ortodox);
6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox);
7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).

Distribuie