• Dosar plic;
 • Cartea de identitate a părintelui / tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie;
 • Certificatul de naștere a copilului în original și copie;
 • Rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă e cazul);
 • Cererea tip care se completează pe loc în unitatea de învățământ sau online, după care trebuie importată și validată la unitatea respectiva;

 

Alte documente opționale pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate

 • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap;
 • Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial;
 • Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de un părinte;
 • Document care atestă faptul că are frați / surori în unitate.

 

Orice alt document care dovedește îndeplinirea

criteriilor specifice alese de unitate

 • Copiii provin de la grădinițele partenere din proximitate (adeverință grădiniță);
 • Părinții declară că doresc educație religioasă și învățământ confesional pt. copilul lor, acesta participând la ora de religie (declarație pe proprie răspundere);
 • Distanța dintre locul de muncă al părinților și Seminarul Teologic Ortodox (Piața Avram Iancu, nr. 18) (adeverință de la locul de muncă, din care să rezulte adresa instituției la care este angajat părintele);
 • Certificat de Botez / Adeverință de Botez – copie;
 • Recomandarea preotului duhovnic al familiei (în plic sigilat și ștampilat de către preot).

Distribuie