Admitere ciclul liceal 2022-2023

În perioada 4-11 iulie 2022 are loc înscriere absolvenților de clasa a VIII-a în vederea repartizării computerizate la profilele și specializările dorite. În vederea admiterii la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca pot fi alese următoarele coduri:

Filiera teoretica (COD SPECIALIZARE 227):

Profil REAL (26 locuri) Specializarea ȘTIINȚE ALE NATURII Admitere prin repartizare computerizata Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, băieți și fete, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 și media la purtare în clasele V-VIII minimum 9.00;

 

Filiera teoretica (COD SPECIALIZARE 225):

Profil UMANIST (26 locuri) Specializarea FILOLOGIE – ENGLEZĂ INSTENSIV Cei ce aleg această secție au nivelul de cunoaștere a limbii engleze suficient de ridicat pentru a putea urma cu rigurozitate cursurile Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, băieți și fete, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7,00 și media la purtare în clasele V-VIII minimum 9,00;

 

Cei care doresc să aleagă școala noastră, un mediu care promovează valorile creștine și morale, sunt rugați să consulte Regulamentul de Ordine Interioară a Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” Cluj-Napoca

Regulament de Ordine Interioară

Detalii utile în vederea înscrierii:

( Broșură ISJ 2022 )

Înscrierea în clasa a IX-a, la învățământul de zi, a absolvenților de gimnaziu (cu excepția celor care candidează pentru licee pentru care se susțin probe de aptitudini se face prin repartizare computerizată;

Pentru profilele Real și Uman

Acte necesare pentru validarea locului:

  • dosar plic;
  • certificat de naștere elev;
  • copie carte de identitate elev;
  • copie carte de identitate părinți;
  • foaia matricolă;
  • adeverință admitere (media clasele V-VIII; notele și media de la Evaluarea Națională; media de admitere)
  • adeverință medicală (fișa medicală)
  • Copie dupa diploma de examene de engleză recunoscute (IELTS TOEFL, CAMBRIDGE, etc.)

Distribuie