ADMITERE FILOLOGIE – ENGLEZĂ INTENSIV

Filiera teoretica (COD SPECIALIZARE 132):

Profil umanist (26 locuri)
Specializarea filologie – intensiv engleza
Cei ce aleg această secție au nivelul de cunoaștere a limbii engleze suficient de ridicat pentru a putea urma cu rigurozitate cursurile
Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, băieți și fete, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 și media la purtare în clasele V-VIII minimum 9.00;

Cei care doresc să aleagă școala noastră, un mediu care promovează valorile creștine și morale, sunt rugați să consulte Regulamentul de Ordine Interioară a Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” Cluj-Napoca

Înscriere

Broșură ISJ 2023 )

Înscrierea în clasa a IX-a, la învățământul de zi, a absolvenților de gimnaziu (cu excepția celor care candidează pentru licee pentru care se susțin probe de aptitudini se face prin repartizare computerizată;

Pentru profilele Real și Uman

Acte necesare pentru validarea locului:

  • dosar plic;
  • certificat de naștere elev;
  • copie carte de identitate elev;
  • copie carte de identitate părinți;
  • foaia matricolă;
  • adeverință admitere (media clasele V-VIII; notele și media de la Evaluarea Națională; media de admitere)
  • adeverință medicală (fișa medicală)
  • Copie dupa diploma de examene de engleză recunoscute (IELTS TOEFL, CAMBRIDGE, etc.)

Pentru profilele de Real și Uman, media de admitere se calculează astfel:

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor opținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

 

Adresă

Piata Avram Iancu, nr.18
400117 Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel: (40) 364 402847
Fax: (40) 264 594396

E-mail: secretariat@stocluj.ro

Școala primară

Școala primară

Liceul Ortodox

Seminarul Teologic Ortodox

Școala gimnazială

Școala gimnazială ortodoxă