Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”

Profesori

Pr. Liviu Vidican Manci
Pr. Liviu Vidican Manci

Director

Pr. Andrei Mureșan
Pr. Andrei Mureșan

Director adjunct

Arhim. Samuel Cristea
Arhim. Samuel Cristea

Duhovnic

Pr. Ciprian Cherecheș
Pr. Ciprian Cherecheș

Profesor de discipline teologice

Pr. Ionuț Chira
Pr. Ionuț Chira

Profesor de discipline teologice

Arhid. Daniel Frumos
Arhid. Daniel Frumos

Profesor de discipline teologice și educație muzicală

Arhid. Andrei Cristian Hideg
Arhid. Andrei Cristian Hideg

Profesor de educație artistică și vizuală

Pr. Petru Stanciu
Pr. Petru Stanciu

Profesor de Educație muzicală

Maria Bob
Maria Bob

Profesor de Limba engleză

Liliana Bota
Liliana Bota

Profesor de Limbi clasice

Ramona Burcă
Ramona Burcă

Profesor de Limba și literatura română

Ioana Moldovan
Ioana Moldovan

Profesor de Limba și literatura română

Ioana Angela Mureșan
Ioana Angela Mureșan

Profesor de Limba și literatura română

Nicoleta Popa
Nicoleta Popa

Profesor de Limba și literatura română

Iulia Rudolf
Iulia Rudolf

Profesor de Limba engleză

Delia Sabou
Delia Sabou

Profesor de Limba franceză/engleză

Marcela Cristina Stan
Marcela Cristina Stan

Profesor de Limba engleză

Petronela Taloș
Petronela Taloș

Profesor de Limba și literatura română

Sofia Elena Suciu
Sofia Elena Suciu

Profesor de Limba franceză

Nicoleta Crăciun
Nicoleta Crăciun

Profesor de Limba germană

Ileana Angelica Marcu
Ileana Angelica Marcu

Profesor de Limba engleză

Roxana Peter
Roxana Peter

Profesor de Limba franceză

Marilena Faiciuc
Marilena Faiciuc

Profesor de Matematică

Haiduc-Varga Crina
Haiduc-Varga Crina

Profesor de Biologie-științe

Cristina Hirișcău
Cristina Hirișcău

Profesor de Matematică și Informatică - TIC

Delia Marcu
Delia Marcu

Profesor de Biologie

Monica Pitic
Monica Pitic

Profesor de Fizică

Raul Rus
Raul Rus

Profesor de Matematică

Cornelius Silaghi
Cornelius Silaghi

Profesor de Informatică și TIC

Luminița Vârva
Luminița Vârva

Profesor de Chimie

Ștefania Radu
Ștefania Radu

Profesor de Matematică și Informatică-TIC

Roxana Felicia Laszlo
Roxana Felicia Laszlo

Profesor de Fizică

Mihai Hasan
Mihai Hasan

Profesor de Istorie

Ioana Perșa
Ioana Perșa

Profesor de Geografie

Bogdan Rusu
Bogdan Rusu

Profesor de Socio-umane

Ioan Radu Seica
Ioan Radu Seica

Profesor de Istorie

Anca Dumitrița Feneșan
Anca Dumitrița Feneșan

Profesor de Educație socială

Ilie Lazăr
Ilie Lazăr

Profesor de Educație fizică și sport

George Flavius Creț
George Flavius Creț

Profesor de Educație fizică și sport

Paul Ciceu
Paul Ciceu

Profesor de Educație fizică și sport

Alexandru Morar
Alexandru Morar

Profesor de Educație fizică și sport

Profesori învățământ primar

Gratiela-Elena Agrișan
Gratiela-Elena Agrișan

Profesor pentru învățământul primar

Raluca Baciu
Raluca Baciu

Profesor pentru învățământul primar

Melania-Viorica Budica
Melania-Viorica Budica

Profesor pentru învățământul primar

Roxana-Maria Câlea
Roxana-Maria Câlea

Profesor pentru învățământul primar

Mihaela-Iulia Coacean
Mihaela-Iulia Coacean

Profesor pentru învățământul primar

Ioana-Maria Cuc
Ioana-Maria Cuc

Profesor pentru învățământul primar

Dana Gabriela Coldea
Dana Gabriela Coldea

Profesor pentru învățământul primar

Simona-Luminița Crișan
Simona-Luminița Crișan

Profesor pentru învățământul primar

Raluca-Ioana Malița
Raluca-Ioana Malița

Profesor pentru învățământul primar

Lia-Adriana Pah
Lia-Adriana Pah

Profesor pentru învățământul primar

Cristina-Oana Simişdean
Cristina-Oana Simişdean

Profesor pentru învățământul primar

Iulia-Cosmina Tămaş
Iulia-Cosmina Tămaş

Profesor pentru învățământul primar

Călina-Mioara Uifălean
Călina-Mioara Uifălean

Profesor pentru învățământul primar

Dana-Monica Vele
Dana-Monica Vele

Profesor pentru învățământul primar

Iulia-Sanda Vereş
Iulia-Sanda Vereş

Profesor pentru învățământul primar

Personal didactic auxiliar

Liviu Claudiu Agrijan
Liviu Claudiu Agrijan

Supraveghetor de noapte

Ioan Boca
Ioan Boca

Administrator patrimoniu

Simina-Cristina Holobâcă
Simina-Cristina Holobâcă

Bibliotecar

Veronica-Daniela Liuţe
Veronica-Daniela Liuţe

Contabil șef

pr. Dorin Pargea
pr. Dorin Pargea

Pedagog

Georgeta-Mirela Rusu
Georgeta-Mirela Rusu

Secretar șef

arhid. Alexandru-Adrian Salvan
arhid. Alexandru-Adrian Salvan

Supraveghetor de noapte

Veronica-Ana Sandu
Veronica-Ana Sandu

Administrator patrimoniu

Denis-Doru Sălăjan
Denis-Doru Sălăjan

Pedagog

Ioana-Maria Sălăjan
Ioana-Maria Sălăjan

Secretar

Marian Șomlea
Marian Șomlea

Casier

Cătălin-Marian Uifăleanu
Cătălin-Marian Uifăleanu

Informatician

Lista completă a angajaților unității

Nr. crt. Nume și Prenume Disciplina / Funcția
Didactic
1 Vidican-Manci  Liviu Discipline teologice – Director
2 Mureşan  Mihai-Andrei Discipline teologice – Director adjunct
3 Cristea Ioan (pr. Samuel) Discipline teologice – Duhovnic
4 Agrișan Gratiela-Elena Învățătoare
5 Baciu Raluca Învățătoare
6 Băcilă Laura Limba engleză
7 Bob  Maria-Emanuela Limba engleză
8 Bota  Liliana Limbi clasice
9 Budica Melania-Viorica Învățătoare
10 Burcă Ramona-Constanța Limba română
11 Câlea Roxana-Maria Învățătoare
12 Chereches Ciprian Discipline teologice
13 Chira Ionuț Discipline teologice
14 Ciceu Paul-Vasile Educatie fizică
15 Coacean Mihaela-Iulia Învățătoare
16 Coldea Dana-Gabriela Învățătoare
17 Crăciun Nicoleta-Iuliana Limba germană
18 Cororban Oana Geografie
19 Creț George-Flavius Educație fizică
20 Crișan Simona-Luminița Învățătoare
21 Cuc Ioana-Maria Învățătoare
22 Faiciuc Marilena Matematică
23 Feneșan Anca-Dumitrița Educație socială
23 Frumos Daniel-Ioan Discipline teologice
24 Haiduc-Varga Crina-Elena Biologie
25 Hales Nelu-Alexandru Discipline teologice
26 Hasan Mihai-Florin Istorie
27 Hideg Andrei-Cristian Educatie artistică și vizuală
28 Hirișcău Cristina Matematica, Informatică, TIC
29 Laszlo Felicia-Roxana Fizică
30 Lazar Ilie Educatie fizică
31 Malița Raluca-Ioana Învățătoare
32 Marcu Adriana Delia Biologie
33 Marcu Ileana-Angelica Limba engleză
34 Moldovan Ioana Limba româna
35 Morar Alexandru Educatie fizică
36 Mureșan Ioana-Angela Limba română
37 Pah Lia-Adriana Învățătoare
38 Perşa Ioana Geografie
39 Pitic Monica Lăcrimioara Fizica
40 Pop Simona-Maria Educație socială
41 Popa Stanuţa-Nicoleta Limba română
42 Pogăcean Maria-Ioana Limba germană
43 Radu Ștefania-Maria Matematică,  Informatică,  TIC
44 Rudolf Iulia Limba engleză
45 Rus Raul-Legian-Mirel Matematică
46 Rusu Bogdan Socio-umane
47 Sabou Delia-Nicoleta Limba franceză
48 Seica Ioan-Radu Istorie
49 Silaghi Cornelius-Vasile Informatică și TIC
50 Simişdean Cristina-Oana Învățătoare
51 Stan Marcela-Cristina Limba engleză
52 Stanciu Petru Educație muzicală
53 Stîngă Mariana Educație tehnologică
54 Suciu Sofia-Elena Limba franceză
55 Szabo Denisa Educație tehnologică
56 Taloș Petronela-Elena Limba română
57 Tămaş Iulia-Cosmina Învățătoare
58 Uifălean Călina-Mioara Învățătoare
59 Urs Adriana-Maria Geografie
60 Vârva Luminița-Adriana Fizica-Chimie
61 Novac Dana-Nicoleta Chimie
62 Vele Dana-Monica Învățătoare
63 Vereş Iulia-Sanda Învățătoare
64 Zold Anca-Teodora Biologie
Didactic-auxiliar
1 Agrijan Liviu-Claudiu supraveghetor de noapte
2 Boca Antonie-Ionuț administrator patrimoniu
3 Holobâcă Simina-Cristina bibliotecar
4 Liuţe Veronica-Daniela contabil șef
5 Pargea Dorin pedagog
6 Rusu Georgeta-Mirela secretar șef
7 Salvan Alexandru-Adrian supraveghetor de noapte
8 Sandu Veronica-Ana administrator patrimoniu
9 Sălăjan Ioana-Maria secretar
10 Sălăjan Denis-Doru pedagog
11 Șomlea Marian-Daniel casier
12 Uifăleanu Cătălin-Marian informatician
     
Nedidactic
1 Ceuca Ioan paznic
2 Ciont Liviu muncitor
3 Ciotlaus Claudiu muncitor
4 Chete Zorela-Gabriela îngrijitor
5 Chertes Aurora muncitor-bucătar
6 Rusu Crucița-Anca muncitor
7 Pop Mihaela-Emilia îngrijitor-spălătorie
8 Oncea Marta bucătar
9 Rus Sanda Mirela îngrijitor-bucătar
10 Cerceș Camelia-Mirela muncitor-bucătar
11 Florea Mihaela îngrijitor