Orar înscrieri pentru clasa pregătitoare

Oferta educațională 2020-2021 Număr de clase pregătitoare, pentru anul școlar 2020 – 2021: 2 clase Număr de locuri disponibile: 50 locuri Orar înscriere clasa pregătitoare 2020-2021  Perioada 04 martie 2020 - 23 martie 2020 Interval orar Luni –...

Documente pentru înscrierea în clasa pregătitoare

  Dosar plic; Cartea de identitate a părintelui / tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie; Certificatul de naștere a copilului în original și copie; Rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă e cazul); Cererea tip care se...

Rezultat de excepție la Concursul Interdisciplinar „Conference of Young Scientist” – Știința Mediului

În urma concursului internațional interdisciplinar „Conference of Young Scientist”- Știința Mediului, unde am fost reprezentați de eleva Boar A. Andrada, din clasa a X-a, coordonată de d-na prof.dr. Delia Marcu, ne bucurăm să vă anunțăm că...

Despre Japonia la clasa a IV-a B

Japonia, Țara Soarelui Răsare, este o țară cu o cultură impresionantă și o istorie pe măsură. Am avut bucuria de a avea în școala noastră, la clasa a IV-a B, clasa doamnei Grațiela Agrișan, pe domnul Yusuke Sumi Ph.D., directorul Centrului Cultural...

Ziua Porților Deschise pentru clasele pregătitoare

Luni, 2 martie 2020, organizăm „Ziua porților deschise 2020”. Programul va fi între 16.30 și 18.30 și veți fi întâmpinați de doamnele profesoare pentru învățământul primar, Grațiela AGRIȘAN și Dana COLDEA, cele care vor prelua clasele pregătitoare...

Misiunea școlii

Noi credem că școala are menirea de a ajuta la formarea competențelor și a deprinderilor care facilitează accesul tânărului la cultură, civilizație și informație, toate acestea corelate cu valorile moralei creștine, între care să predomine dragostea și respectul, spiritul de echipă și onoarea. cinstea și dreptatea. Seminarul Teologic Ortodox oferă o educație de calitate elevilor din clasele primare, gimnaziale și liceale, prin care îi ajută pe tineri să înțeleagă schimbările sociale, politice și culturale, să contribuie la dinamizarea societății creștine și să respingă orice formă de fanatism, xenofobie și discriminare.

Viziunea școlii

Dimensiunea prospectivă a școlii constă în susținerea unei deschideri spre nou, fără o părăsire a valorilor creștine, multimilenare ale Europei. În cazul unui învățământ ce urmărește formarea intelectuală, formarea duhovnicească și morală a elevilor, viziunea școlii implică corelarea cu o trăire conștientă, practicată pe tot parcursul vieții a telosului creștin; o asumare a îndemnului „Și precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea” (Luca 6, 31) sub aripa ghidării hristice, „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”(Ioan 14,6).  Astfel, tânărul instruit și, mai ales, format de o Școală Ortodoxă, va învăța să fie un bun creștin, dedicat semenilor, Bisericii și prin acestea lui Dumnezeu. Oportunitatea educațională oferită copiilor din clasele primare, gimnaziale, precum și celor ce vor să urmeze specializările teologie, științele naturii și filologie, contribuie la conturarea profilului intelectual și moral al adultului de mâine.

Obiectivele școlii

Realizarea unui sistem educațional specific și în deplină concordanță cu politicile educaționale și obiectivele strategice ale inspectoratului;

Responsabilizarea cadrelor didactice şi a elevilor în asumarea calităţii de factori de educaţie moral-creştină a comunităţii;

Formarea specifică a cadrelor didactice prin programe acreditate în domeniul managementului de proiect;

Formarea continuă şi perfecţionarea personalului didactic în scopul promovării metodelor didactice moderne, interactive, centrate pe elev și îmbunătăţirea participării elevilor (cantitativ şi calitativ) la activităţile didactice;

Acreditarea nivelurilor primar, gimnazial și autorizarea unei noi secții cu profil real, științele naturii la nivelul liceal;

Îmbunătățirea condițiilor de studiu și cazare prin reparații capitale.

 

Sf. Ioan Gură de Aur

Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația pe care i-o dai!

Dezideratul acestei şcoli este să formeze suflete, caractere, oameni de foarte bună calitate, umană și intelectuală. Lucrurile acestea sunt posibile întrucât dumneavoastră, părinții și elevii, aveţi încredere în ceea ce noi oferim, vă străduiți să fiți parteneri activi, iar dascălii, colegii noștri, îşi pun sufletul cu dragoste pe altarul educaţiei jertfind o bună parte din viața lor.

Pr. Prof. Liviu Vidican Manci

Director, Seminarul Teologic Ortodox Cluj

NOUTĂȚI

Știri, anunțuri, activități

Adresă

Piata Avram Iancu, nr.18
400117 Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel: (40) 364 402847
Fax: (40) 264 594396

E-mail: secretariat@stocluj.ro

Școala primară

Școala primară

Liceul Ortodox

Seminarul Teologic Ortodox

Școala gimnazială

Școala gimnazială ortodoxă