Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca

Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația pe care i-o dai! (Sfântul Ioan Gura de Aur)

Misiunea școlii

Noi credem că școala are menirea de a ajuta formarea competențelor și a deprinderilor care facilitează accesul tânărului la cultură, civilizație și informație, toate acestea corelate cu valorile moralei creștine, între care să predomine dragostea și respectul, spiritul de echipă și onoarea. cinstea și dreptatea. Seminarul Teologic Ortodox oferă o educație de calitate elevilor din clasele primare, gimnaziale și liceale, prin care îi ajută pe tineri să înțeleagă schimbările sociale, politice și culturale, să contribuie la dinamizarea societății creștine și să respingă orice formă de fanatism, xenofobie și discriminare.

Viziunea școlii

Dimensiunea prospectivă pe care o are școala constă în susținerea unei deschideri spre nou, spre valorile perene europene. În cazul unui învățământ ce urmărește formarea intelectuală, formarea duhovnicească și morală a elevilor, viziunea școlii implică și corelarea cu o trăire conștientă, practică pe tot parcursul vieții, a Logosului divin, întemeietor de bogăție spirituală și transfigurator al lumii în care trăim. Astfel, tânărul instruit și mai ales, format de un o Școală Teologică, va ști să fie un bun creștin, dedicat semenilor, Bisericii și prin acestea lui Dumnezeu. Oportunitatea oferită copiilor din clasele primare, gimnaziale, precum și celor ce vor să urmeze profilul teologic și filologic, contribuie la conștientizarea unei mase cât mai largi de elevi că numai o formare intelectuală susținută și o ținută morală adecvată pot susține, da coerență și asigura succesul oricărei orientări profesionale.

Obiectivele școlii

Educarea elevilor pentru cetățenie europeana si formarea / exersarea competentelor lingvistice si tehnice la elevi prin activități realizate în parteneriat cu școli din Uniunea Europeană. Implica si corelarea cu o trăire conștientă, practicata pe tot parcursul vieții, a Logosului divin, întemeietor de bogăție spirituala și transfigurator al lumii în care trăim. Astfel, tânărul instruit si, mai ales, format de un Seminar Teologic va ști sa fie un bun creștin, dedicat semenilor, Bisericii și, prin acestea, lui Dumnezeu. Oportunitatea oferita copiilor din clasele primare, gimnaziale, precum și celor care vor sa urmeze profilul teologic și filologic, contribuie la conștientizarea unei mase cât mai largi de elevi că numai o formare intelectuală susținută și o ținuta morală adecvată pot susține, da coerența și asigura succesul oricărei orientări profesionale.

Sf. Ioan Gură de Aur

Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația pe care i-o dai!

Scopul acestei şcoli este în primul rând acela de a forma suflete, caractere, oameni de foarte bună calitate. Lucrurile acestea se întâmplă pentru că dumneavoastră aveţi încredere în ceea ce noi oferim, iar dascălii îşi pun sufletul pe altarul educaţiei şi îşi jertfesc o bună parte din viaţa lor cu multă dragoste, iar Dumnezeu le va răsplăti…

Pr. Prof. Liviu Vidican Manci

Director, Seminarul Teologic Ortodox Cluj

NOUTĂȚI

Știri, anunțuri, activități

Adresă

 

 

Piata Avram Iancu, nr.18
400117 Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel: (40) 264 431002
Fax: (40) 264 594396

E-mail: stocluj@yahoo.com

7 + 6 =

Școala primară

<p>Școala primară</p>

Liceul Ortodox

<p>Seminarul Teologic Ortodox</p>

Școala gimnazială

<p>Școala gimnazială ortodoxă</p>