În atenția celor ce vor susține Bacalaureatul în sesiunea de toamnă

Elevii de la Seminarul Teologic Ortodox, care vor susține Bacalaureatul în sesiunea de toamnă, vor avea ca centru de examen Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Cluj-Napoca (Cartierul Zorilor)

Admitere pentru clasa de teologie (sesiunea de toamnă)

În data de 4 septembrie 2018, va avea loc a doua sesiune de admitere în clasa a IX-a. În data de 3 septembrie vor avea loc înscrierile și obținerea binecuvântării arhierești, iar, marți, ora 8.00 va avea loc proba orală, urmând ca de la ora 10.00...

Acreditare și autorizare ARACIP

Anunțăm cu multă bucurie încununarea unui efort de 6 ani, și anume acreditarea ciclurilor primar și gimnazial prin hot. ARACIP4/20.06.2018 și autorizarea profilului real, specializarea Științe ale naturii prin hot.ARACIP  5/10.07.2018. În acest...

Promovabilitate la Bacalaureat 92,5%

PROMOVABILITATE BACALAUREAT! Felicitări dragi absolvenți, felicitări stimați colegi profesori, felicitări dragi părinți! Rezultatele finale pentru BACALAUREAT ne bucură. Într-o generație în care ultima medie de intrare a fost 5,63 (vezi admitere...

Școala de vară „Copilările binecuvântată”, ediția a VI-a

Și în acest an, într-un parteneriat fericit între Seminarul Teologic Ortodox, Grădinița „Floare de Iris” și Parohia „Buna Vestire”, se va organiza școala de vară „Copilărie binecuvântată”. Ea este destinată copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 și 14...

Misiunea școlii

Noi credem că școala are menirea de a ajuta la formarea competențelor și a deprinderilor care facilitează accesul tânărului la cultură, civilizație și informație, toate acestea corelate cu valorile moralei creștine, între care să predomine dragostea și respectul, spiritul de echipă și onoarea. cinstea și dreptatea. Seminarul Teologic Ortodox oferă o educație de calitate elevilor din clasele primare, gimnaziale și liceale, prin care îi ajută pe tineri să înțeleagă schimbările sociale, politice și culturale, să contribuie la dinamizarea societății creștine și să respingă orice formă de fanatism, xenofobie și discriminare.

Viziunea școlii

Dimensiunea prospectivă a școlii constă în susținerea unei deschideri spre nou, fără o părăsire a valorilor creștine, multimilenare ale Europei. În cazul unui învățământ ce urmărește formarea intelectuală, formarea duhovnicească și morală a elevilor, viziunea școlii implică corelarea cu o trăire conștientă, practicată pe tot parcursul vieții a telosului creștin; o asumare a îndemnului „Și precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea” (Luca 6, 31) sub aripa ghidării hristice, „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața”(Ioan 14,6).  Astfel, tânărul instruit și, mai ales, format de o Școală Ortodoxă, va învăța să fie un bun creștin, dedicat semenilor, Bisericii și prin acestea lui Dumnezeu. Oportunitatea educațională oferită copiilor din clasele primare, gimnaziale, precum și celor ce vor să urmeze specializările teologie, științele naturii și filologie, contribuie la conturarea profilului intelectual și moral al adultului de mâine.

Obiectivele școlii

Realizarea unui sistem educațional specific și în deplină concordanță cu politicile educaționale și obiectivele strategice ale inspectoratului;

Responsabilizarea cadrelor didactice şi a elevilor în asumarea calităţii de factori de educaţie moral-creştină a comunităţii;

Formarea specifică a cadrelor didactice prin programe acreditate în domeniul managementului de proiect;

Formarea continuă şi perfecţionarea personalului didactic în scopul promovării metodelor didactice moderne, interactive, centrate pe elev și îmbunătăţirea participării elevilor (cantitativ şi calitativ) la activităţile didactice;

Acreditarea nivelurilor primar, gimnazial și autorizarea unei noi secții cu profil real, științele naturii la nivelul liceal;

Îmbunătățirea condițiilor de studiu și cazare prin reparații capitale.

 

Sf. Ioan Gură de Aur

Dacă-ți iubești copilul, arat-o prin educația pe care i-o dai!

Dezideratul acestei şcoli este să formeze suflete, caractere, oameni de foarte bună calitate, umană și intelectuală. Lucrurile acestea sunt posibile întrucât dumneavoastră, părinții și elevii, aveţi încredere în ceea ce noi oferim, vă străduiți să fiți parteneri activi, iar dascălii, colegii noștri, îşi pun sufletul cu dragoste pe altarul educaţiei jertfind o bună parte din viața lor.

Pr. Prof. Liviu Vidican Manci

Director, Seminarul Teologic Ortodox Cluj

NOUTĂȚI

Știri, anunțuri, activități

Adresă

Piata Avram Iancu, nr.18
400117 Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel: (40) 364 402847
Fax: (40) 264 594396

E-mail: secretariat@stocluj.ro

Școala primară

Școala primară

Liceul Ortodox

Seminarul Teologic Ortodox

Școala gimnazială

Școala gimnazială ortodoxă