ADMITERE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Filiera vocațională
2023-2024

Oferta educațională

Profil teologic (o clasă, 24 locuri)
Admitere prin susținerea probelor de aptitudini;
Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, doar băieți, cu media la purtare în clasele V-VIII minimum 9.00;

Calendarul pentru admiterea la clasa de teologie ortodoxă este următorul:

 

 • 15-16 mai 2023 – înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 17 mai 2023 – desfășurarea probei orale
 • 18 mai 2023 – desfășurarea probei scrise

Documentele necesare înscrierii:

 • Dosar plic;
 • Anexa la fișa de înscriere;
 • Certificat de naștere – copie;
 • Carte de identitate – copie;
 • Adeverință de la medicul de familei cu vaccinările sau copie după Fișa medicală;
 • Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte
 • Adeverință/ Certificat de botez – copie
 • Recomandarea consiliului parohial/ preotului paroh
 • Binecuvântarea chiriarhului locului (se va obține în perioada aptitudinilor în mod organizat de către unitatea școlară)

  Proba orală:

  • verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
  • motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
  • verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

   Proba scrisă

   • o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie – pentru admiterea la profilul teologic

   Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după următoarea tematică:

    1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;
    2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a;
    3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;
    4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a;
    5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a;
    6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a
    7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii  – clasa a VIII-a.

   Precizăm faptul că programa școlară pentru disciplina Religie – cultul ortodox, pentru clasele V-VIII, a fost aprobată prin OM nr. 3393/28.02.2017 și este postată pe site-ul Patriarhiei Române, la adresa  http://patriarhia.ro/programe-scolare-la-disciplina-religie-2543.html.

    

    

    

    

   Adresă

   Piata Avram Iancu, nr.18
   400117 Cluj-Napoca, Jud. Cluj
   Tel: (40) 364 402847
   Fax: (40) 264 594396

   E-mail: secretariat@stocluj.ro

   Școala primară

   Școala primară

   Liceul Ortodox

   Seminarul Teologic Ortodox

   Școala gimnazială

   Școala gimnazială ortodoxă