ADMITERE LICEUL ORTODOX

Filiera vocațională
2021-2022

Oferta educațională

Profil teologic (o clasă, 26 locuri)
Admitere prin susținerea probelor de aptitudini;
Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, doar băieți, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 și media la purtare în clasele V-VIII minimum 9.00;

Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:

 

PROBA PRACTICĂ

   Informațiile privind proba practică vor apărea după publicarea metodologiei privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.

 

PROBA SCRISĂ

    Conținuturile pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor religioase sunt:

  1. Decalogul: importanţa lui în viaţa omului – clasa a V-a;
  2. Rugăciunea, bază şi lunină a vieţii creştine – clasa a VI-a;
  3. Rugăciunea ,,Tatăl nostru” – clasa a VI-a;
  4. Sfintele Taine în viața creștinilor – clasa a VII-a;
  5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a;
  6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;
  7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie și în viața Bisericii – clasa a VIII-a.

     Precizăm faptul că programa școlară pentru disciplina Religie – cultul ortodox, pentru clasele V-VIII, a fost aprobată prin OM nr. 3393/28.02.2017 și este postată pe site-ul Patriarhiei Române, la adresa  http://patriarhia.ro/programe-scolare-la-disciplina-religie-2543.html.

 

Calendarul și metodologia privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 le găsiți la secțiunea Noutăți.

 

 

 

Adresă

Piata Avram Iancu, nr.18
400117 Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel: (40) 364 402847
Fax: (40) 264 594396

E-mail: secretariat@stocluj.ro

Școala primară

Școala primară

Liceul Ortodox

Seminarul Teologic Ortodox

Școala gimnazială

Școala gimnazială ortodoxă