ADMITERE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Filiera vocațională
2024-2025

Oferta educațională

Profil teologic
Admitere prin susținerea probelor de aptitudini;
Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, doar băieți, cu media 9 la purtare în fiecare clasă din învățământul gimnazial;

 Calendarul pentru admiterea la clasa de teologie ortodoxă este următorul:

 

 • 16-17 mai 2024 – înscrierea pentru probele de aptitudini;
 • 22 mai 2024 (ora 9.00) – desfășurarea probei orale;
 • 23 mai 2024 (ora 9.00) – desfășurarea probei scrise;
 • 27 mai 2024 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

Documentele necesare înscrierii:

 • Dosar plic;
 • Anexa la fișa de înscriere;
 • Certificat de naștere – copie;
 • Adeverință de la medicul de familie cu vaccinările sau copie după Fișa medicală;
 • Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;
 • Adeverință/ Certificat de botez – copie;
 • Recomandarea consiliului parohial / preotului paroh;
 • Binecuvântarea chiriarhului locului (se va obține în perioada aptitudinilor în mod organizat de către unitatea școlară).

  În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
    • Un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins (A);
    • O probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă (B).

  A. Interviul/colocviul/Proba orală constă în:

  • verificarea dicției prin rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
  • motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
  • verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

   B. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în:

   • o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie – pentru admiterea la profilul teologic ortodox;
   • nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constituie nota finală la proba de aptitudini (APT);

   • media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

   Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după următoarea tematică:

    1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;
    2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a;
    3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;
    4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a;
    5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a;
    6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a
    7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii  – clasa a VIII-a.

    

    

    

    

   Adresă

   Piata Avram Iancu, nr.18
   400117 Cluj-Napoca, Jud. Cluj
   Tel: (40) 364 402847
   Fax: (40) 264 594396

   E-mail: secretariat@stocluj.ro

   Anunț

   În cadrul Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, în data de 08.04.2024, ora 11.00, va avea loc Inspecția la clasă conform criteriilor specifice anunțate.

   Școala primară

   Școala primară

   Liceul Ortodox

   Seminarul Teologic Ortodox

   Școala gimnazială

   Școala gimnazială ortodoxă