Ciclul primar

COLEGIUL ORTODOX „MITROPOLITUL NICOLAE COLAN”

CLUJ-NAPOCA

Oferta educatională

 

Date generale

Număr de clase pregătitoare, pentru anul școlar 2022 – 2023: 3 clase
Număr de locuri disponibile: 66 locuri

Orar înscriere clasa pregătitoare:

03 mai 2023 – 18 mai 2023

Luni – Joi: 08:00 – 18:00

Vineri: 08:00 – 17:00

 

 

 

Școala noastră oferă elevilor un mediu sigur şi favorabil învăţării, bazat pe valorile moralei creştine, asigură un corp profesoral foarte bine pregătit profesional, cursuri opţionale de limba germană şi engleză, şi opţional, programul «Activități de consolidare», care include, pe lângă pregătirea temelor pentru a doua zi, şi diverse cercuri tematice: pictură, muzică, dansuri, balet, teatru.

Oferim o alternativă educaţională şi formativă copiilor din ciclul primar în contextul în care spectrul descurajant al unei lumi tot mai indiferente la dimensiunea spirituală a vieţii şi la formarea sufletească a tinerilor se face simţit şi în spaţiul public românesc.
         Prin acest proiect, orientat în mod evident spre şansa şi viitorul tinerilor, Arhiepiscopia Vadului Feleacului și Clujului își dorește să reia o veche tradiţie şcolară confesională ortodoxă, când, la Cluj, a funcţionat Liceul ortodox de fete „Doamna Stanca” şi Liceul ortodox de băieţi „Mitropolitul Simion Ştefan”.

Documente necesare pentru înscriere:

 • Dosar plic;
 • Cartea de indentiate a părintelui / tutorelui legal, care se prezintă la inscriere în original și copie (nu se solicită cărțile de identitate de la ambii părinții, sunt suficiente actele unui singur părinte);
 • Certificatul de naștere al copilului în original și copie;
 • Rezultatul evaluării psiho-somatice (daca e cazul);
 • Dovada modului în care se exercită autoritatea părintească (în cazul părinților divorțați);
 • Cererea tip care se completează pe loc în unitatea de învățământ sau online, după care trebuie importată și validată la unitatea respectivă;

Alte documente opționale pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor generale din metodologie

 • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap;
 • Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial;
 • Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de un părinte;
 • Document care atestă faptul că are frați/surori în unitate (adeverința se va primi la înscriere);
 • Orice alt document care dovedește îndeplinirea criteriilor specifice alese de unitate.

Documente

pentru dovedirea indeplinirii criteriilor specifice alese de unitate

 • Declarație pe propria răspundere a părinților că doresc educație religioasă și învățământ confesional pentru copilul lor, acesta participând la ora de religie; (declarație pe proprie răspundere – model dat de unitatea de învățământ; recomandarea preotului duhovnic al familiei sau a preotului paroh – în plic sigilat și ștampilat de către preot; certificat de botez sau adeverință de botez – copie);
 • Distanța dintre locul de muncă al părinților și Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” (Avram Iancu, nr. 6) (adeverință de la locul de muncă, din care să rezulte adresa instituției la care este angajat părintele);
 • Distanța dintre domiciliul părinților și Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” ( Avram Iancu, nr. 6) (copie CI).
 • Declarație pe propria răspundere a părinților că vor fi de acord să se formeze clasele prin tragere la sorți în cadrul Consiliului de Administrație (CA), iar rezultatele vor fi afișate după 09.2023. (model dat de unitatea de învățământ)
 • Declarație pe propria răspundere a părinților că acceptă ca din clasa a IV-a cursurile să se desfășoare în sediul școlii de pe Meseriilor nr. 20-22. (model dat de unitatea de învățământ)

Programul de studiu

 

07.55 – 08.00 Rugaciunea de dimineata
08.00 – 12.00 Cursuri
12.00 – 13.00 Activitati recreative
13.00 – 13.30 Servirea mesei
13.30 – 14.30 Supraveghere si efectuarea temei
14.30 – 15.30 Educatie pentru performanta/educatie remediala
15.30 – 16.30 Cercuri tematice (pictura, muzica, balet, limba germana, limba engleza, s.a.) (Cercurile vor fi realizate de către profesori)

Locație

Clasele Preg. – III  funcționează în clădirea situată pe str. A. Iancu nr. 6, iar clasele IV-VIII în clădirea, reabilitată total, situată pe str. Meseriilor nr. 22.

Biblioteca

18.000 de volume
12 titluri de reviste teologice
Acces liber si gratuit la documente
Împrumut în salile de clasa si la domiciliu
Access permanent la Internet pentru elevi si profesori

Dotări

Aparatură modernă și material didactic nou. Mobilierul și echipamente tehnice corespund standardelor europene.

Telverde clasa pregătitoare

0 800 816 264

Număr de telefon instituit la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Cluj pentru informații referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare a ciclului primar de învățământ.

Luni – Joi: 09:00 – 16:00
Vineri: 09:00 – 14:00

Mai multe informații, în secțiunea dedicată înscrierii în învățământul primar de pe pagina Inspectoratului Școlar Județean Cluj, www.isjcj.ro

PROFESORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR

Grațiela Agrișan
Grațiela Agrișan

Profesor pentru învățământul primar

Raluca Baciu
Raluca Baciu

Profesor pentru învățământul primar

Melania Budică
Melania Budică

Profesor pentru învățământul primar

Roxana Câlea
Roxana Câlea

Profesor pentru învățământul primar

Mihaela Coacean
Mihaela Coacean

Profesor pentru învățământul primar

Dana Coldea
Dana Coldea

Profesor pentru învățământul primar

Simona Crișan
Simona Crișan

Profesor pentru învățământul primar

Lia Pah
Lia Pah

Profesor pentru învățământul primar

Oana Simișdean
Oana Simișdean

Profesor pentru învaţământul primar

Cosmina Tămaș
Cosmina Tămaș

Profesor pentru învăţământul primar

Călina - Mioara Uifălean
Călina - Mioara Uifălean

Profesor pentru învățământul primar

Dana Vele
Dana Vele

Profesor pentru învățământul primar

Iulia Vereș
Iulia Vereș

Profesor pentru învaţământul primar

Malița Raluca-Ioana
Malița Raluca-Ioana

Profesor pentru învaţământul primar

Cuc Ioana-Maria
Cuc Ioana-Maria

Profesor pentru învaţământul primar

Adresă

Piata Avram Iancu, nr.18
400117 Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel: (40) 364 402847
Fax: (40) 264 594396

E-mail: secretariat@stocluj.ro

Concursuri – Secretar și Casier

Concursuri – Secretar și Casier

Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” Cluj-Napoca organizează concursuri în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:   SECRETAR I S - pentru toate detaliile necesare accesați AICI CASIER I M - pentru toate detaliile necesare accesați AICI...