Admitere Teologie Ortodoxă – 2022

Elevii care doresc să participe la admiterea pentru clasa de teologie ortodoxă în anul școlar 2022-2023 la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca trebuie să aibă în vedere următoarele detalii:

 1. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la Colegiul Ortodox, absolvenții de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial;
 2. Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
   • Dosar plic;
   • Anexa la fișa de înscriere;
   • Certificat de naștere – copie;
   • Carte de identitate – copie;
   • Fișa medicală în original;
   • Declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;
   • Adeverință/ Certificat de botez – copie
   • Recomandarea consiliului parohial/ preotului paroh
   • Binecuvântarea chiriarhului locului (se va obține în perioada aptitudinilor în mod organizat de către unitatea școlară)
 3. În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
   • Un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificatei admis/respins (A);
   • O probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă (B).
 1. Interviul/colocviul/proba orală constă în:
   • verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
   • motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
   • verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.
 1. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în:
   • calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII – pentru admiterea la profilul teologic;
   • o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie – pentru admiterea la profilul teologic

Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după următoarea tematică:

 

  1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;
  2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a;
  3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;
  4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a;
  5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a;
  6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a
  7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii  – clasa a VIII-a.

Distribuie