Elevii care doresc să participe la admiterea pentru clasa de teologie ortodoxă în anul școlar 2023-2024 la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca trebuie să aibă în vedere următoarele detalii:
 • Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la Colegiul Ortodox, absolvenții de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial; 

Calendarul pentru admiterea la clasa de teologie ortodoxă este următorul:

 

 • 15-16 mai 2023 – înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 17 mai 2023 – desfășurarea probei orale
 • 18 mai 2023 – desfășurarea probei scrise
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:
 • Dosar plic
 • Anexa la fișa de înscriere
 • Certificat de naștere – copie
 • Adeverință de la medicul de familie cu vaccinările sau copie după Fișa medicală
 • Declarația din partea candidatului și a părinților acestuia că au la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte
 • Adeverință/Certificat de botez – copie
 • Recomandarea consiliului parohial/preotului paroh
 • Binecuvânatea chiriarhului locului (se va obține în perioada desfășurării aptitudinilor în mod organizat de către unitatea școlară)
În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
   • Un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins (A);
   • O probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă (B).
  A. Interviul/colocviul/proba orală constă în:
   • verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
   • motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
   • verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.
B. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în:
   • o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie – pentru admiterea la profilul teologic ortodox
   • nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constituie nota finală la proba de aptitudini (APT)
   • media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte)
Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după următoarea tematică:
1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;
2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a;
3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;
4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a;
5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a;
6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a
7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii  – clasa a VIII-a.

Distribuie