Anunțăm cu multă bucurie încununarea unui efort de 6 ani, și anume acreditarea ciclurilor primar și gimnazial prin hot. ARACIP4/20.06.2018 și autorizarea profilului real, specializarea Științe ale naturii prin hot.ARACIP  5/10.07.2018.

În acest proces amplu de acreditare și autorizare au fost implicați toți profesorii, aparatul administrativ și părinții, motiv pentru care le aducem mulțumiri speciale.

Echipele ARACIP au apreciat la nivel excepțional ceea ce au întâlnit în școala noastră, de la cultura organizațională la procesul instructiv educativ, aspect ce ne onorează și ne dă curaj să continuăm eforturile de înfrumusețare a școlii și de creștere a calității educației.

Nimic din ce s-a întâmplat bun nu ar fost posibil fără harul Bunului Dumnezeu, fără rugăciunilor Sfinților Patroni ai școlii noastre, Sfinții Trei Ierarhi, Sfântul Iustin Martirul și Filosoful, Sfânta Ecaterina cea Mare și, bineînțeles, fără binecuvântarea  Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, cel ce se îngrijește de buna funcționare a școlii și încurajează dezvoltarea acesteia.

Distribuie