Transferul elevilor la școala noastră

Transferul elevilor la Seminarul Teologic Ortodox, pentru anul 2021-2022, se poate face respectând următoarele condiții:  să existe locuri libere la clasă;  să fie susținute probele scrise la disciplinele specifice profilului, astfel: profil real: o probă la...